Aktuální podmínky pro cestování do Polska

Aktuální podmínky pro cestování do Polska

Jaké jsou aktuální podmínky pro cestování do Polska. (aktualizace 30.10.2022) Nařízením vlády č. 673 Polsko od 28. března 2022 ruší veškerá protikovidová opatření související se vstupem na území i tranzitem přes území. Při vstupu na území jakoukoliv cestou (pozemní, leteckou, mořskou) není vyžadováno předložení negativního testu / očkovacího certifikátu a cestující nepodléhají karanténním opatřením. Dané…