Aktuální podmínky cestování a dovolenou v Chorvatsku platné od 1.7.2021

Aktuální podmínky cestování v Chorvatsku

Jaké jsou aktuální podmínky pro vycestování a dovolenou v Chorvatsku ?

aktualizováno 1.7.2021 

Aktuální podmínky pro cestu do Chorvatska platné od 1.7.2021

Od 1. července 2021 čeští občané do Chorvatska mohou vstoupit po splnění jedné z níže uvedených podmínek:

  1. platný EU digitální COVID certifikát
  2. Negativní výsledek PCR testu (ne starší 72 hodin od odběru do příjezdu na chorvatské hranice)
  3. Negativní výsledek antigenního testu (ne starší 48 hodin od odběru do příjezdu na chorvatské hranice). U antigenního testu je nezbytné, aby se jednalo o testovací sadu zveřejněnou ve Společném seznamu Evropské rady a také, aby byl test proveden akreditovanou laboratoří a výsledek obsahoval název výrobce použitého testu a/nebo komerční název testu.
  4. Potvrzení o očkování oběma dávkami vakcíny používané v EU (AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Gamaleya, Sinopharm) ne starší 210 dní. V případě očkování vakcínou Johnson & Johnson od očkování musí uplynout nejméně 14 dní.
  5. Potvrzení o očkování první dávkou vakcíny Pfizer, Moderna nebo Gamaleya, s tím, že od očkování musí uběhnout 22 dnů ale ne více jak 42 dnů
  6. Potvrzení o očkování první dávkou vakcíny AstraZeneca, s tím, že od očkování musí uběhnout 22 dnů ale ne více jak 84 dnů
  7. Potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 a přijetí první dózy očkovací látky s tím, že od očkování neuběhlo více jak 210 dnů
  8. Potvrzení o pozitivním PCR nebo antigenním testu, který byl proveden před více jak 11 dni ale ne před více jak 180 dní anebo lékařské potvrzení o prodělané nemocí COVID-19
  9. Pokud osoba nesplňuje žádnou z výše uvedených podmínek, pak do Chorvatska může vstoupit pod podmínkou, že se na vlastní náklady nechá otestovat PCR nebo antigenním testem na COVID-19 a do doby přijetí výsledku testu je povinná strpět karanténu, které ji bude nařízena přímo na hraničním přechodu při vstupu do země

Vyjímka z výše uvedených pravidel se vztahuje na děti mladší 12 let (11,99 let). Ony do Chorvatska mohou vstoupit pakliže jejich rodiče / opatrovníci, kteří s nimi přijeli, jednu z výše uvedených podmínek splňují.

Je doporučené, aby všichni   předem vyplnili epidemiologický formulář EnterCroatia, který je dostupný i v české jazykové mutaci.

Během pobytu v Chorvatsku musí přicestovavší osoby dodržovat pravidla stanovená Chorvatským ústavem veřejného zdraví, což zahrnuje především:

  • omezení kontaktů s jinými osobami na nutné minimum a minimalizovat riziko přenosu viru;

 2. DOPRAVA:

Městská hromadná doprava funguje standardním způsobem, jen je povolený počet cestujících ve vozidle snížen. Vnitrostátní doprava funguje v omezeném režimu.

Ve všech prostředcích veřejné dopravy (včetně trajektů) je přikázána povinnost nošení roušky/ústenky/respirátoru.

3. OPATŘENÍ:

 Platná opatření jsou mimo jiné tato:

–    zákaz konání všech veřejných akcí a shromáždění, na nichž by bylo přítomno více než 100 osob na jednom místě;
–   veřejné akce, shromáždění a slavnosti všeho typu se smí konat pouze do 22 hod.;
–   povinné nošení roušky venku všude tam, kde nelze dodržet fyzickou vzdálenost min. 1,5 m;
–   zákaz prodeje alkoholu od 23 do 6 hod.;
–   zákaz konzumace potravin v kinech;

V platnosti zůstává povinné nošení roušek ve veřejných vnitřních prostorech, včetně prostředků hromadné dopravy; roušku tak musí nosit:
– zaměstnanci v obchodech a zákazníci během pobytu v prodejně;
– zaměstnanci v pohostinství, kteří vstupují do kontaktu s hosty nebo jsou zapojeni do přípravy a roznášení jídla a nápojů;
– hosté v pohostinských zařízeních, pokud nesedí na svých místech a nekonzumují jídlo či nápoje;
– zaměstnanci obchodních společností, zařízení a institucí, které pracují s veřejností a veřejnost, která přichází do těchto společností, zařízení a institucí (pozn. ZÚ: např. pošty či banky);
– zaměstnanci ve službách, kde vstupují do blízkého kontaktu s klienty (pozn. ZÚ: např. kadeřnictví);
– zaměstnanci v úřadech, kde nelze zajistit vzájemnou vzdálenost min. 2 metry;
-návštěvníci všech společenských a veřejných shromáždění, konaných v uzavřených prostorách; 

V provozu zatím zůstávají i kina, divadla, muzea a galerie, konat se mohou také profesionální umělecká představení (s výjimkou sborového zpěvu), výstavy a zasedání zastupitelských orgánů, musí však dodržovat početně-prostorová omezení (1 osoba na 4m2), větrat a splňovat další požadavky Chorvatského závodu veřejného zdraví.

 

4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

5. NÁVRAT DO ČR

Chorvatsko  je v současné době zařazeno mezi země s nízkým rizikem nákazy COVID-19 (zelená barva).

Podmínky návratu ze zelené země do České republiky jsou podrobně popsány v článku Ministerstva zahraničních věcí ČR.

zdroj:Cestování a podmínky vstupu do Chorvatska – aktuálně | Velvyslanectví České republiky v Záhřebu (mzv.cz)

 

Napsat komentář