Aktuální podmínky cestování a dovolenou v Chorvatsku

Aktuální podmínky cestování v Chorvatsku

Jaké jsou aktuální podmínky pro vycestování a dovolenou v Chorvatsku ?

aktualizováno 28.5.2021

Nové opatření  vstoupilo v platnost dne 01. 04. 2021 a jeho platnost byla prodloužena do 31. května 2021, s možností dalšího prodloužení.

Omezení se mj. vztahuje na občany Evropské unie, tedy i občany České republiky, pro které platí, že pokud cestují do Chorvatska musí při vstupu na území Chorvatska předložit:

  • – negativní RT – PCR test ne starší 48 hodin
  • – nebo rychlý antigenní test na SARS-CoV-2, který je zveřejněn na Společné listině rychlých antigenních testů, které mezi sebou uznávají členské státy EU, ne starší 48 hodin, vydaný lékařským zařízením nebo akreditovanou laboratoří a podepsaný lékařem, s tím že výsledek testu musí viditelně uvádět výrobce testu a/nebo komerční název testu
  • – Potvrzení o očkování proti nemoci COVID-19 pro osoby, u kterých uplynulo 14 dní od očkování druhou dávkou, nebo od očkování první dávkou pokud se jedná o vakcínu, která se podává v jedné dóze.

Dle rozhodnutí Krizového štábu Chorvatské republiky cestujícím bude umožněn vstup do Chorvatska v případě, že prodělali nemoc COVID – 19. Tuto skutečnost dokládají pozitivním RT – PCR  testem nebo pozitivním antigenním testem, které byly provedeny za poslední 180 dnů, ale musí být starší 11 dnů. Za stejným účelem lze využít i potvrzení lékaře o prodělané nemoci COVID-19.

Pokud osoba prodělala COVID-19 a má potvrzení o prodělané nemoci a pokud byla po prodělané nemoci očkována nejméně jednou dávkou očkovací látky, pak se výjimka od povinnosti prokázat se negativním PCR nebo rychlým antigenním testem nebo povinnost karantény prodlužuje do uplynutí 6 měsíců od očkování.

V opačném případě se může cestující nechat testovat na území Chorvatské republiky a do výsledku testu strpět izolaci.

Na děti mladší 12 let, které cestují s rodiči/opatrovníky, se vztahuje výjimka z povinnosti prokazování se negativním testem a samoizolace pokud jejich rodiče/opatrovníci splňují některou z výše uvedených podmínek pro vstup do Chorvatska.

Tranzit přes Chorvatsko je pro české občany povolen ale nesmí přesáhnout 12 hodin na území Chorvatské republiky. Doporučujeme toto opatření přísně dodržovat, doba tranzitu je totiž sledována a její případné překročení je následně označováno za přestupek, který je pokutován vysokými finančními pokutami.

K zajištění plynulého provozu na hraničních přechodech a zkrácení čekací doby je doporučené veškeré potřebné údaje k pobytu v Chorvatsku vyplnit před cestou a to prostřednictvím formuláře na webové stránce entercroatia.mup.hr.  Formulář je k dispozici v několika potřebných jazykových mutacích včetně české. Po vyplnění formuláře dostanou cestovatelé potvrzení  nahlášení cesty a zároveň všechny potřebné informace pro pobyt v Chorvatsku. I nadále bude možné všechny potřebné informace nahlásit přímo na hraničních přechodech.

Během pobytu v Chorvatsku musí přicestovavší osoby dodržovat pravidla stanovená Chorvatským ústavem veřejného zdraví, což zahrnuje především:

  • omezení kontaktů s jinými osobami na nutné minimum a minimalizovat riziko přenosu viru;

Odpovědi na časté dotazy týkající se vstupu do Chorvatska Ministerstvo vnitra Chorvatské republiky zpracovalo v anglickém a německém jazyce a tyto informace jsou dostupné na jejich webových stránkách v kategorii UZG COVID.

2. DOPRAVA:

Městská hromadná doprava funguje standardním způsobem, jen je povolený počet cestujícíh ve vozidle snížen. Vnitrostátní doprava funguje v omezeném režimu.

Ve všech prostředcích veřejné dopravy (včetně trajektů) je přikázána povinnost nošení roušky/ústenky/respirátoru.

3. OPATŘENÍ:

Úřad veřejného zdraví Chorvatské republiky (Hrvatski zavod za javno zdravstvo) vytvořil plán opatření pro případ výskytu onemocnění COVID-19 u zahraničních  turistů. Tento plán je podrobně popsán v samostatném článku COVID 19: Postup při nakažení během pobytu v Chorvatsku.

Platná opatření jsou mimo jiné:

–    zákaz konání všech veřejných akcí a shromáždění, na nichž by bylo přítomno více než 25 osob na jednom místě;
–    na soukromých shromážděních a slavnostech smí být přítomno max. 10 osob; výjimkou jsou svatby, které jsou úplně zakázané, a pohřby, kde smí být až 25 osob, ale nesmí si vyjadřovat soustrast fyzickým kontaktem;
–   veřejné akce, shromáždění a slavnosti všeho typu se smí konat pouze do 22 hod.;
–   povinné nošení roušky venku všude tam, kde nelze dodržet fyzickou vzdálenost min. 1,5 m;
–   zákaz prodeje alkoholu od 22 do 6 hod.;
–   zákaz provozu restaurací (s výjimkou těch, které se nachází v prostorách hotelů, kempů a studentských kolejí, které však smí obsluhovat pouze ubytované); povolená výjimka je pro obsluhování na zahrádkách, dále rozvoz potravin, drive-in a prodej u vchodu,
–    zákaz konzumace potravin v kinech;

V platnosti zůstává povinné nošení roušek ve veřejných vnitřních prostorech, včetně prostředků hromadné dopravy; roušku tak musí nosit:
– zaměstnanci v obchodech a zákazníci během pobytu v prodejně;
– zaměstnanci v pohostinství, kteří vstupují do kontaktu s hosty nebo jsou zapojeni do přípravy a roznášení jídla a nápojů;
– hosté v pohostinských zařízeních, pokud nesedí na svých místech a nekonzumují jídlo či nápoje;
– zaměstnanci obchodních společností, zařízení a institucí, které pracují s veřejností a veřejnost, která přichází do těchto společností, zařízení a institucí (pozn. ZÚ: např. pošty či banky);
– zaměstnanci ve službách, kde vstupují do blízkého kontaktu s klienty (pozn. ZÚ: např. kadeřnictví);
– zaměstnanci v úřadech, kde nelze zajistit vzájemnou vzdálenost min. 2 metry;
-návštěvníci všech společenských a veřejných shromáždění, konaných v uzavřených prostorách;

Všechna výše uvedená opatření platí na celém území Chorvatska. Většina žup a některé obce navíc uplatňují ještě některá dodatečná (přísnější opatření). Kompletní seznam všech opatření je k dispozici na webových stránkách štábu civilní ochrany.

Od soboty 5. 12., kdy vstoupila v platnost expresně schválená novela příslušného zákona, je v Chorvatsku možné výrazněji pokutovat nedodržování epidemiologických opatření, přičemž sankce se vztahují jak na právnické, tak na fyzické osoby. Fyzické osoby (např. za nenošení roušky) mohou být pokutovány do výše 500 HRK (cca 1800 CZK), právnické osoby (např. za provoz zakázané činnosti) až do výše 40.000 HRK (cca 144.000 CZK).

V provozu zatím zůstávají i kina, divadla, muzea a galerie, konat se mohou také profesionální umělecká představení (s výjimkou sborového zpěvu), výstavy a zasedání zastupitelských orgánů, musí však dodržovat početně-prostorová omezení (1 osoba na 4m2), větrat a splňovat další požadavky Chorvatského závodu veřejného zdraví.

Za nedodržování opatření mohou být postiženy právnické osoby/provozovatelé zařízení.

4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

5. NÁVRAT DO ČR

Chorvatsko  je v současné době zařazeno mezi země s vysokým rizikem nákazy COVID-19 (červená barva).

Podmínky návratu z červené země do České republiky jsou podrobně popsány v článku Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Seznam testovacích center v Chorvatsku, kde je v současné době možné provést RT-PCR test na COVID – 19.

zdroj:Cestování a podmínky vstupu do Chorvatska – aktuálně | Velvyslanectví České republiky v Záhřebu (mzv.cz)

 

Napsat komentář