Příjezdový formulář pro příjezd do ČR ze zahraničí

Příjezdový formulář

Příjezdový formulář při návratu do ČR

aktualizováno 28.5.2021

Ministerstvo zdravotnictví ČR spustilo příjezdový formulář. Povinnost jeho vyplnění platí od pondělí 21. 9. 2020 pro všechny cestovatele přijíždějící do ČR z tzv. rizikových zemí.

Formulář naleznete na stránkách www.prijezdovyformular.cz.

Vyplnit jej budou muset před příjezdem do ČR všechny osoby starší 5 let, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění Covid-19, a to s výjimkou pracovníků mezinárodní dopravy, občanů EU a cizinců s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v EU, kteří projíždí do 12 hodin přes Českou republiku, a dále diplomatů a úředníků mezinárodních organizací registrovaných u Ministerstva zahraničních věcí ČR, pokud jejich pobyt na území nepřekročí 14 dní.

Formulář  je možné vytisknout nebo zobrazit na mobilním zařízení a prokázat se jím při příjezdu do ČR. Součástí formuláře je také sekce o spolucestujících, kterou je nutné vyplnit jen v případě, že se jedná o rodinné příslušníky mladší 18 let.  Po vyplnění a odeslání formuláře bude na e-mail uvedený ve formuláři odesláno uživateli potvrzení o vyplnění. E-mail obsahuje QR kód a odkaz pro zobrazení celého potvrzení včetně všech vyplněných údajů.  

Kromě vyplnění příjezdového formuláře je nutné podstoupit i test na přítomnost Covid-19 do 5 dnů od vstupu na území ČR na vlastní náklady. Výsledek testu je nutné oznámit hygienické stanici nově nejpozději do 7 dnů od příjezdu do ČR. Aktuální podmínky pro vstup z jednotlivých zemí zde.Povinnost podrobit se na vlastní náklady RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 lze splnit také předložením negativního výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, který byl proveden v členském státě EU a není starší než 72 hodin. Výsledek testu se v takovém případě předkládá bezprostředně po vstupu na území ČR místně příslušné krajské hygienické stanici.

 Mezi členské státy Evropské unie se pro uvedené účely (na základě  mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví) řadí i Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Švýcarská konfederace, Norské království, Islandská republika, Lichtenštejnské knížectví, Andorrské knížectví, Monacké knížectví, Republika San Marino a Vatikánský městský stát.

Zdroj:Příjezdový formulář při návratu z rizikových zemí a uznávání testů provedených v EU | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz)

 

Napsat komentář