Aktuální podmínky cestování na Maltu

Jaké jsou podmínky cestování na Maltu ? 

Od středy 14. července 2021 budou moci na Maltu cestovat pouze osoby s očkovacím certifikátem ( z Malty, EU nebo VB)  

Do 14. července: Cestující na Maltu starší 5 let musí před odletem mít EU Covid Certifikát  a vyplnit EU PLF formulář (link v kapitole 1.)  Certifikát je pro Maltu platný pouze pokud potvrzuje negativní výsledek RT-PCR testu  na Covid 19 provedený výtěrem z nosohltanu ne starším 72h, nebo ukončené očkování 14 dní od poslední dávky. POZOR: Potvrzení o vyléčení z nemoci Covid Malta neuznává, rovněž neuznává očkování pouze po první dávce u vakcín, které vyžadují dvě dávky a neuznává antigenní test. Děti do 5 let Certifikát ani test mít nemusí. 
Pro dodatečné otázky a po pečlivém přečtení pokynů můžete volat Hotline MZV pro cestování č. 222 264 222.
 

 

1. VSTUP NA ÚZEMÍ MALTY

POZOR: Od středy 14. července 2021 budou moci na Maltu cestovat pouze osoby s očkovacím certifikátem ( z Malty, EU nebo VB). Všichni cestující musí před cestou vyplnit Eu PLF formulář .

Je důležité, aby cestující na Maltu přijeli z jedné ze zemí uznaných jako „turistický koridor“ (buď např. v ČR mají bydliště nebo zde pobývali minimálně 14 dní). Při cestě na Maltu osoby nesmí přestupovat přes transitní letiště jiných, než povolených zemí koridoru. Upozorňujeme, že cesty přes UK – Velkou Británii mají zvláštní omezení! Malta z UK pouští pouze plně očkované 14 dní po poslední dávce. Test PCR nestačí!

V případě pochybností doporučujeme vaše doklady ověřit s vašim dopravcem.

POZOR TATO INFORMACE POUZE DO DATA 13.7. do půlnoci: Všichni cestující z České republiky starší 5 let se musí prokázat EU Covid Certifikátem (Malta neuznává prodělanou nemoc nebo částečné očkování) nebo mít potvrzení o negativním výsledku PCR testu (výtěrem z nosohltanu, ne ze slin) ne starší než 72 hodin. 

Země cestovního koridoru a země s rizikem a podmínky vstupu podrobně – doporučujeme prostudovat zvláště letíte-li přes jiné země:

https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx

 

Cestující by negativní výsledek testu nebo EU certifikát měli ukázat před vstupem do letadla, pokud se tímto neprokáží, může jim být odmítnuta služba. Pokud cestující z těchto zemí a oblastí (tzv. jantarového seznamu – „amber list“) test nebudou mít, budou jej muset absolvovat po příletu za zvýšenou úhradu a do obdržení negativního výsledku setrvat v karanténě na vlastní náklady a v místě určeném maltskými orgány.  Při porušení izolace hrozí pokuta a trestní stíhání. Dle sdělení maltských orgánů se povinnost vztahuje na všechny osoby starších pěti let.

Pokud cestující přijíždí ze zemí označených Maltou jako bezpečné, ale bude jim naměřena teplota, budou podrobeni testu. 

 

Po obnovení cestování na Maltu doporučujeme, aby turisté průběžně sledovali cestovní doporučení MZV ČR a řídili se jimi. Při plánování cesty do zahraničí je nutné si uvědomit, že stav globální pandemie nadále trvá a že pro pobyt v zahraničí je nutno počítat s možnými komplikacemi (např. nucenou dvoutýdenní karanténou v případě kontaktu s nakaženou osobou, nucenou izolací nebo i hospitalizací v případě onemocnění, která může trvat i déle, nutností zajistit dopravu do ČR v náhradním termínu) a být pro takové případy zajištěni buď ve smlouvě s cestovní kanceláří, situaci odpovídajícím cestovním pojištěním nebo vlastními finančními prostředky.

 

Občan, který se setká s osobou nakaženou, nebo má sám podezření na nákazu (teploty, dýchací potíže) má informovat orgány tzv. Covid Helpline na čísle 111 nebo mailem na covid19health@gov.mt, kde obdrží další pokyny. Turista, u něhož bude zjištěna nákaza Covidem, bude  vyzván k  domácí izolaci s tím, že jeho zdravotní stav bude maltskými zdravotními složkami průběžně monitorován. Pokud by se mu přitížilo a bude nutná hospitalizace, tj. nemocniční léčba, tato bude hrazena v rámci evropského pojištění. Pobyt v tzv. domácí izolaci (i na hotelech) si občan hradí sám.

Evropský průkaz zdravotního pojištění by měl krýt náklady na akutní zdravotní péči, nikoliv však nutně všechny náklady s případnou léčbou spojené. Důrazně se proto českým cestovatelům doporučuje uzavření takového cestovního pojištění, které by krylo všechny případné náklady s onemocněním Covid-19 spojené (prodloužení pobytu v případě onemocnění nebo karantény, náhradní doprava do ČR, repatriace do ČR v případě vážného zdravotního stavu nebo úmrtí), a také aby byli zajištěni dostatečnými vlastními finančními prostředky.

Upozorňujeme rovněž na komplikace, které mohou vyplynout z jazykové bariéry a izolace, kterou onemocnění Covid-19 vyžaduje.

2. DOPRAVA

Doprava na Maltu již funguje na komerční bázi, tak jako přeprava mezi ostrovy.

3. OPATŘENÍ PLATNÁ NA ÚZEMÍ MALTY

OD 14.7. se uzavírají jazykové školy.

Dochází ke zhoršení epidemiologické situace na MT a vláda dne 9.7. přijímá nová omezující opatření. – budeme aktualizovat

Otevřely se bary a tzv. kazini (tzn. tradiční kluby), otevřela se i kina a divadla, počet družících se osob (nežijících ve stejné domácnosti) stoupnul na šest. Od 1. 6. jsou znovu otevřeny i populární maltské jazykové školy. Pro turisty je důležité i zrušení povinnosti nosit roušku na plážích a u bazénů od 1. 6. – vláda MT nošení roušky i u bazénů a na pláži nadále doporučuje, její nenošení v indikovaných místech nicméně nebude sankcionováno.
Mezi stávající opatření, resp. uvolnění, patří následující:  restaurace a občerstvení mohou zůstat otevřené až do půlnoci, otevřely se bazény (do 20 hod.) a posilovny. Lze provozovat kolektivní sporty.  Jsou otevřeny všechny obchody, fungují trhy (venkovní) a byly zrušeny cestovní restrikce mezi Maltou a Gozem.
Od 1. 7. nebudou muset plně naočkované osoby ve venkovních prostorech nosit ochranu úst a nosu, a to ani v přítomnosti další (jedné) plně očkované osoby. Pokud se Malta stihne připojit k EU Covid pasům, mohlo by toto platit i pro turisty z členských států.
Dne 11. 6. bylo ministrem zdravotnictví Ch. Fearnem oznámeno, že od 5. 7. se budou moct konat akce „na sezení“ pro 100 osob, od 19. 7. pro 150 a 2. 8. pro 200 sedících, ovšem přístupné pouze plně naočkovaným (děti pod 12 let a těhotné ženy s platným negativním testem).
 

Nošení ochranných roušek zůstává povinné v uzavřených prostorách (obchody, veřejná doprava, úřady apod.). Nadále nejsou povolena veřejná shromáždění.Z povinnosti nosit roušku ve všech veřejných prostorách i na otevřených prostranstvích jsou vyňaty pouze děti mladší tří let, lidé trpící dýchacími obtížemi, sportující (jogging, jízda na kole), hovořící s lidmi, kteří závisí na odezírání z úst.

Informace ke karanténě na stránkách MZdr https://deputyprimeminister.gov.mt/en/Pages/health.aspx
Pro informace ohledně karantény lze využít email na adresu quarantine.covid19@gov.mt​.​
 

4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Statistika vývoje viz. covid-19-infographics.aspx

Ministerstvo zahraničí Malty https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/Pages/COVID-19-Info.aspx

5. NÁVRAT DO ČR

Podmínky jsou upraveny ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví. Jejich výklad je k dispozici na stránce Ministertsva zahraničí v článku. Aktuální informace pro návrat najdete rovněž v článku podmínky návratu do ČR.

POZOR – od 9. července platí nové podmínky pro návrat a testování, viz zde: https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2021_07_02_prehledne_nova_pravidla_pro_cestovani.html

zdroj:Informace k cestování – Česká republika a Malta | Velvyslanectví České republiky v Římě (mzv.cz)

 

Napsat komentář