aktuální podmínky cestování do Itálie a návratu do ČR

Jaké jsou aktuální podmínky cestování do Itálie a návratu do ČR

(aktualizace 29.10.2022)  

Vstup do Itálie je z hlediska pandemie Covid-19 aktuálně bez restrikcí.  Doporučuje se nosit roušky v uzavřených prostorech.

Od  1.6.2022 ke vstupu do Itálie není vyžadován EU certifikát o očkování/uzdravení/test na Covid 19.

Od 1. října 2022 zůstává povinnost nosit respirátor FFP2 pouze při návštěvě nemocničních zařízení, hospiců, léčeben pro dlouhodobě nemocné, domovů pro seniory a obdobných zařízení.

Při plánování cesty do zahraničí je nutné si uvědomit, že stav globální pandemie nebyl ještě odvolán, v Itálii skončil pouze stav nouze, ne pandemie. Pro pobyt v zahraničí je nutno počítat s možnými komplikacemi (např. nucenou izolací nebo i hospitalizací v případě onemocnění, které může trvat i déle, nutností zajistit dopravu do ČR v náhradním termínu) a být pro takové případy zajištěni buď ve smlouvě s cestovní kanceláří, situaci odpovídajícím cestovním pojištěním nebo vlastními finančními prostředky.


PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Nouzový stav v Itálii z důvodu Covid 19 se byl zrušen ke dni 31. března 2022.

Počet nakažených stoupá, obyvatelé začínají nosit roušky dobrovolně v uzavřených prostorách, např. při nákupech či v dopravě.

 

POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

Upozorňujeme, že v případech nákazy/podezření je vždy nutno se podrobit nařízením místní zdravotnické organizace ASL a zůstat v izolaci do doby jí určené. U přetrvávající pozitivity tato doba může činit až 21 dní. Některé regiony umožňují pobyt v tzv. Covid hotelech, jiné ne. Doporučujeme se pro tuto eventualitu připojistit.

V případě pozitivního testu na Covid-19 se musíte nahlásit na místní zdravotnické zařízení ASL: zadejte do google vyhledávače „ASL“ a adresu kde jste ubytováni (ve velkých městech ulici).

Pravidla pro izolaci :

 V případě pozitivního výsledku testu:

a) očkovaní s ukončeným cyklem ne starším než 120 dnů nebo očkovaní posilující (booster) dávkou – 7 dnů izolace, zakončené 7. den negativním PCR či antigenním testem

b) všichni ostatní – 10 dnů izolace, ukončené 10. den negativním antigenním či PCR testem

Občan, který má podezření na nákazu (teploty, dýchací potíže) a má pozitivní výsledek na test COVID-19 obdrží další pokyny ve středisku, kde vykonal test. Pravděpodobně bude muset zůstat v domácí izolaci s tím, že jeho zdravotní stav bude italskými zdravotními složkami průběžně monitorován. Pokud by se mu přitížilo a bude nutná hospitalizace, tj. nemocniční léčba, tato bude hrazena v rámci evropského pojištění. Pobyt v tzv. domácí izolaci v Itálii (a na hotelech) si občan hradí sám.

Evropský průkaz zdravotního pojištění by měl krýt náklady na akutní zdravotní péči, nikoliv však nutně všechny náklady s případnou léčbou spojené. Důrazně se proto českým cestovatelům doporučuje uzavření takového cestovního pojištění, které by krylo všechny případné náklady s onemocněním Covid-19 spojené (prodloužení pobytu v případě onemocnění nebo karantény, náhradní doprava do ČR, repatriace do ČR v případě vážného zdravotního stavu nebo úmrtí), a také aby byli zajištěni dostatečnými vlastními finančními prostředky.

Upozorňujeme rovněž na komplikace, které mohou vyplynout z jazykové bariéry a izolace, kterou onemocnění Covid-19 vyžaduje.

Aktuální podmínky pro cestování do ostatních států

ZDROJ: Covid-19: Aktuální podmínky vstupu do země | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz)

Napsat komentář