Cestování do Bulharska od 19.7.2021

Podmínky pro cestování do Bulharska aktuálně od 19.7.2021

ODE DNE 19. 7. 2021 do 31. 7. 2021 MUSÍ OSOBY přijíždějící z ČR (počátkem cesty je ČR) při vstupu do Bulharska PŘEDKLÁDAT platný digitální EU COVID certifikát o

1. ukončeném očkování, nebo

2. prodělaném onemocnění COVID-19, nebo

3. provedeném testu na COVID-19.

Případně předloží podobný dokument, který bude obsahovat stejné údaje jako digitální certifikát EU, přičemž nebude-li takový dokument či digitální certifikát EU předložen, bude na osobu uvalena 10denní karanténa na domácí adrese či v místě ubytování na základě rozhodnutí ředitele nebo zplnomocněného náměstka příslušné regionální zdravotní inspekce (RZI). Ředitel RZI může zrušit toto rozhodnutí o uvalení karantény, pokud RZI obdrží elektronickou poštou dokument, potvrzující negativní výsledek PCR testu nebo rychlého antigenního testu (přehled uznávaných testů je uveden v příloze č. 2 Opatření) provedený do 24 hodin od vstupu na území Bulharska. Zrušení rozhodnutí o uvalení karantény bude oznámeno do 24 hodin od doručení negativního výsledku testu na COVID-19.

POZOR! NOVĚ DĚTI DO 12 LET PŘIJÍŽDĚJÍCÍ ZE ZELENÉ ZÓNY (TJ. AKTUÁLNĚ ČR) NEMUSÍ PŘEDKLÁDAT VÝŠE UVEDENÉ DOKUMENTY!

Pozn.: Dle b. 13 z níže uvedeného Opatření (resp. 9.1 z nového): Stát, z něhož osoba přijíždí, je státem, tedy počátečním bodem její cesty, nezávisle na jejím pobytu, spojeným s tranzitem skrz jiné země v rámci její cesty.

Cestující, kteří přijíždějí ze Srbska či Severní Makedonie (oranžové zóny), v nichž se zdrželi déle než je doba tranzitu, musí na hranicích předložit doklad o bezinfekčnosti.

Nové opatření Ministerstva zdravotnictví Bulharské republiky č. РД-01-597 z 16. 7. 2021 platí od 19. 7. 2021 do 31. 7. 2021.

Cestující se v případě potřeby mohou obrátit na letištní tel. linky oblastní zdravotní inspekce (mluví anglicky) – Terminál 1 (staré letiště): +359 (0) 2937 3621, Terminál 2 (nové letiště): +359 (0) 2937 3607.

2. DOPRAVA

Cesta automobilem do BG je možná při dodržení výše uvedených pravidel.

Cesta letadlem – funguje přímé letecké spojení mezi Prahou a Sofií.

Mezinárodní autobusová, železniční nebo lodní doprava je obnovena, místní vlaková spojení mohou být využita, stejně jako vnitrostátní autobusová doprava.

Mezinárodní automobilová nákladní doprava díky dohodám mezi Bulharskem a okolními státy nadále funguje – více

3. OPATŘENÍ

V Bulharsku i nadále platí až do 31. 7. 2021 na celém území země mimořádná epidemiologická situace na základě rozhodnutí vlády. Aktuální opatření  vlády zde.

 Hlavní opatření jsou následující:

 • obnovuje se školní výuka s přítomností žáků ve školách (5. až 12. ročník), zatímco univerzity s výjimkou semestrálních zkoušek, státnic, obhajob apod. provádějí výuku distančně;
 • otevřeny jsou školky, jesle, dětská střediska, kluby apod. do 50 % kapacity;
 • mohou se pořádat kongresy, semináře, výstavy apod. do 50 % kapacity;
 • mohou se konat kulturní a zábavní akce, otevírají se kina, divadla, muzea apod., povolují se i venkovní akce (festivaly apod.) do 50 % kapacity;
 • povolují se sportovní akce bez publika s výjimkou sportovních soutěží venku do 30 % obsazenosti;
 • povolují se návštěvy fitnessů, sportovních hal a klubů, bazénů atd. do 50 % kapacity;
 • povolují se návštěvy samostatných i hotelových lázeňských komplexů, SPA, wellnesů atd. do 50 % kapacity;
 • mohou fungovat stravovací zařízení a zábavní podniky do 50 % kapacity;
 • otevírají se kasina a herny do 50 % kapacity;
 • otevřena jsou nákupní centra;
 • provozovatelé obchodních, administrativních a jiných objektů musí zajistit kontrolovaný přístup klientů tak, aby nebyla vpuštěna více než 1 osoba/8 m2;
 • na tržištích, trzích a bazarech bude zaveden jednosměrný pohyb osob a zajištěn odstup mezi návštěvníky min. 1,5 m, je povinné nošení roušek;
 • zaměstnavatelé a úřady zorganizují pracovní proces formou home office všude tam, kde je to možné, na pracovišti nebude osobně přítomno více než 50 % personálu;
 • zakázány jsou návštěvy ve zdravotnických nařízení s výjimkou návštěv u osob v terminálním stádiu;
 • návštěvy v domovech sociální péče a domovech pro seniory mohou být povoleny návštěvy dle rozhodnutí ředitele domova apři dodržování protiepidemických opatření a předložení deklarace, že dotyčný nebyl v kontaktu s nakaženou osobou a nemá příznaky respiračního onemocnění.

 

4. KONTAKTY

 Konzulární úsek na Českém velvyslanectví v Sofii

Consulate.Sofia@embassy.mzv.cz

úterý a čtvrtek informační hodiny: 14,00 – 16,00 hod., +359 2 94 86 815 nebo +359 2 94 86 827

 

Obecné informace k vývoji situace kolem koronaviru lze rovněž nalézt na webové stránce Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) https://www.ecdc.europa.eu/en.

 

6. NÁVRAT DO ČR

Podmínky návratu do České republiky.

zdroj:Aktuální informace k cestám do zahraničí | Velvyslanectví České republiky v Sofii (mzv.cz)

Napsat komentář