Cestování do Itálie, aktuální podmínky

cestování Itálie

Informace k cestování Česká republika – Itálie

Doporučujeme řídit se pokyny MZV ČR k cestování. Pro dodatečné otázky a po pečlivém přečtení pokynů můžete volat Hotline MZV pro cestování č. 222 264 222 nebo psát na cestujeme@mzv.cz.
Před Vaší cestou doporučujeme vyplnit si informační dotazník MZV Itálie – viz kapitola 1.

Na cestu do Itálie je potřeba splnit tři podmínky: certifikát (v digitální či papírové podobě – o provedeném testu, ukončeném očkování či o zotavení se po prodělaném onemocnění) – PLF formulář – ASL. Upozorňujeme, že ZÚ neprovádí za občany hlášení na ASL.

Děti mladší 6 let nemusejí mít test.

1. Pro přijíždějící ze zemí kategorie C, kam spadá i Česká republika je povolen vstup s tzv. zeleným certifikátem  (podrobnosti níže v kapitole 1). V případě certifikátu potvrzujícím negativní výsledek testu (48h) tento platí pro vstup a celý váš pobyt v Itálii.

2. Cestující mají povinnost vyplnit digitální elektronický formulář (podrobnosti níže).

3. Po příjezdu do Itálie se mají cestující nahlásit se na místní zdravotnické zařízení ASL. Stačí se na ASL nahlásit, že jste přijeli a první místo pobytu (ne všechna místa, pokud přejíždíte), dokumenty k testu či PLF se jim nezasílají. 
Jak najít „své“ ASL: do google vyhledávače zadejte „ASL“ a místo, kde jste se ubytovali (ve velkých městech ulici). Na ASL se nehlásíte opakovaně (při změně míst a regionů).

 4. Do 30. července platí, že pokud vyjedete z území Itálie, kde jste ubytováni, do zahraničí na dobu max. 24h a ne dále než 60 km od bydliště, při návratu do Itálie se nemusíte prokazovat testem (např. výlet z Itálie do Francie, či do Rakouska atp.). Pokud jedete vlastním autem a nezůstanete v zahraničí déle než 48h, nemusíte při návratu vyplňovat digitální formulář PLF nebo čestné prohlášení. Pokud ale vycestujete na stejnou dobu veřejným prostředkem, toto již neplatí a musíte splnit všechny podmínky pro vstup do Itálie.

V kapitole 5 naleznete podmínky návratu do ČR a způsob, jak si vyhledat testovací místa v Itálii.

Výjimky pro cesty z pracovních a jiných nezbytných důvodů zůstaly zachovány (viz níže a odkaz www.esteri.it).

Od 28.6.-4.7. jsou v tzv. bílé zóně všechny regiony.

Italské ministerstvo zdravotnictví nabádá k zachování opatrnosti kvůli šíření kovidové varianty Delta.
Popisy opatření viz kapitola 3 Opatření.

Všem zájemcům o příjezd do Itálie doporučujeme konzultaci dotazníku na stránkách italského ministerstva zahraničí (www.esteri.it) – odkaz v kapitole Vstup a transit níže.

 

1. VSTUP NA ÚZEMÍ ITÁLIE A TRANSIT

 

Itálii je možno navštívit bez udání důvodu, tj. i za účelem turistiky – je nutno dodržet podmínky vstupu do Itálie (test-čestné prohlášení- nahlásit se místnímu zdravotnickému zařízení) i návratu do ČR.

Pro podmínky Vaší konkrétní cesty velice doporučujeme vyplnit si informační dotazník MZV Itálie na https://www.esteri.it/mae/it/:  dotazník MZV Itálie, který Vám aktuálně sdělí, zda můžete přicestovat pouze s testem či zda se na Vás vztahuje povinnost karantény nebo výjimka.  

VSTUPNÍ PODMÍNKY:

1) CERTIFIKÁT: Pro přijíždějící ze zemí kategorie C, kam spadá i Česká republika, je povolen vstup s tzv. zeleným certifikátem covid-19 (jako rovnocenné jsou uznány i národní certifikáty států EU, Kanady, Japonska a USA). Certifikát může být vydán v digitální nebo papírové podobě. Musí být v italštině, angličtině, francouzštině nebo španělštině a osvědčovat jednu ze tří níže uvedených skutečností:

a) ukončení očkovacího cyklu před alespoň 14 dny (musí se jednat o vakcínu schválenou EMA – pozor, v případě dvoudávkového schématu očkování počítáno až od druhé dávky!)  

b) negativní PCR nebo antigenní (provedený výtěrem z nosohltanu, ne ze slin atp.) test ne starší 48hodin. Výjimku z testu mají děti mladší 6 let.

c) prodělání onemocnění covid-19 v posledních 6 měsících (v tomto případě má certifikát platnost 180 dnů od prvního pozitivního testu)   

Pokud se cestující neprokáže některým z uvedených certifikátů, následuje povinná desetidenní karanténa, na jejímž konci je vyžadován opětovný test (PCR nebo antigenní). V tomto případě se musí nahlásit místnímu zdravotnickému zařízení ASL.

2) Každý cestující musí před vstupem na území Itálie vyplnit a odeslat digitální elektronický formulář, tzv. digital Passenger Locator Form (dPLF), který je k dispozici na adrese https://app.euplf.eu/#/ Nezletilé děti mohou být registrovány v jednom formuláři spolu s doprovázející dospělou osobou. Ve formuláři jsou uváděny základní informace o plánované cestě, telefonický kontakt a adresy míst pobytu v Itálii. DPLF musí být vyplněn před odbavením pro let, nicméně číslo sedadla lze editovat později. Na webových stránkách italského ministerstva zdravotnictví je v angličtině k dispozici návod na vyplnění. Po vyhodnocení formuláře obdrží cestující na svoji e-mailovou adresu dPLF ve formátu PDF a také jako individuální QR kód, kterým je povinen se při nástupu do dopravního prostředku prokázat (přímo ze smartphonu nebo  vytištěnou PDF verzí). Pouze ve výjimečných případech, například při nemožnosti přístupu k potřebné technologii, bude umožněno se i nadále prokázat vytištěným čestným prohlášením 

3) Po příjezdu do Itálie se mají cestující nahlásit na místní zdravotnické zařízení ASL Stačí se na ASL nahlásit, že jste přijeli, dokumenty k testu či PLF se jim nezasílají.
Jak najít „své“ ASL: do google vyhledávače zadejte „ASL“ a místo, kde jste se ubytovali (ve velkých městech ulici). Můžete se hlásit telefonicky, nebo se nahlásit prostřednictvím e-mailu. ZÚ Řím si je vědom potíží s tímto hlášením, jako „důkaz snahy“ se můžete prokázat neuskutečněným hovorem v seznamu mobilního telefonu nebo odeslaným e-mailem. Doplňujeme, že některé regiony mají vlastní online formulář pro ASL k vyplnění zde: https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=5371&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto . V tomto případě už nemusíte volat nebo posílat e-mail. Zastupitelský úřad neprovádí za občany registraci na ASL.

 

  • Upozorňujeme na možné regionální odlišnosti pro vstup či zaváděná opatření

Vzhledem k obavám ze šíření variant viru, malé proočkovanosti obyvatel a očekávanému nedostatku vakcín v červenci, guvernér regionu Kampánie De Luca dne 25.6. nařídil nošení roušek i venku a rovněž prodloužil další omezení, např. zákaz prodeje alkoholu s sebou nebo jeho konzumace na veřejných prostranstvích od 22h-06h atp., čímž jde proti celonárodnímu rozvolnění opatření.

 

Vstup a tranzit Itálií bez povinnosti testu Covid-19 je umožněn v následujících případech těm, kteří nevykazují žádný ze symptomů nákazy virem COVID-19 (viz čl. 51. odst. 7 Dekretu premiéra):

vstup do Itálie z prokazatelně nezbytných důvodů (práce, zdraví, urgentní záležitost) – do 120h

průjezd Itálií do 36 hodin ve vlastním voze (z důvodu izolace od ostatních)

zdravotnický personál z pracovních důvodů

přeshraniční pracovníci

zaměstnanci společností a institucí, které mají sídlo či pobočku v Itálii, pro prokazatelně nezbytné cesty do zahraničí

zaměstnanci zastupitelských úřadů a mezinárodních organizací a EU, vojenský personál

žáci a studenti, kteří dojíždějí minimálně jednou týdně na studia v jiném státě než je stát jejich obvyklého bydliště

posádky dopravních a přepravních prostředků 

cestující z tzv. Covid-testovaných letů

Upozornění: vzhledem k pandemické situaci a k tomu, že požadavky pro cestování mohou být pro některé kontrolní složky ne zcela jasné a ucelené, doporučujeme osobám, které mají oprávnění do Itálie vstoupit na základě výjimek (např. řidiči kamionové dopravy), aby si s sebou, kromě ostatních náležitostí, vytiskly rovněž část Dekretu premiéra, která hovoří o těchto výjimkách a kategoriích v jazyce italském. 

  • TRANSITTransit přes Itálii zůstává povolen bez testu vlastním vozidlem pokud tento nepřesáhne 36 hodin. Pokud transitujete přes letiště, nesmíte opustit transitní prostor. Pokud se přes Itálii nevracíte do ČR, kde máte trvalé bydliště, doporučujeme, abyste si s sebou vzali potvrzení k destinaci do třetí země (jedete-li do třetí země např. Slovinska za prací, za turistikou, prokažte se doklady o ubytování atp.).

 

2. DOPRAVA

Letecká doprava již funguje na komerční bázi. Veřejná doprava je funkční, je nutno dodržovat sanitárně bezpečnostní protokoly proti šíření viru, tj. nošení roušek a dodržování vzdálenosti minimálně 1 metru, sezení pouze na vyhrazených místech.

 

3. OPATŘENÍ

V Itálii stále platí vyhlášení nouzového stavu z důvodu pandemie koronaviru (nouzový stav byl prodloužen do 31. července 2021 – toto datum neznamená, že aktuální omezení a přerušení služeb či činností má stejnou délku platnosti).

Uvnitř Itálie může platit různý stupeň omezení pohybu dle regionů, aktuální stav na stránkách ministerstva zdravotnictví IT: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus

Pohyb mezi „žlutými regiony“ je umožněn bez udání důvodu.
Zákaz pohybu mezi regiony platí nyní pouze mezi regiony oranžovými a červenými, 
pokud neprokážete nezbytné důvody vaší cesty, tj. zdraví, práce, urgentní záležitost nebo návrat do bydliště či místa pobytu. 

Základní opatření:
Nošení roušek je povinné v uzavřených prostorách a také všude tam, kde dochází ke shlukům osob. 

Od 21.6. je umožněn volný pohyb i v noci. 

Přechod do bílé zóny přináší zrušení omezení jako noční zákaz vycházení či uzavírací doba provozu obchodů a podniků. V bílé zóně se obnovují veškeré aktivity, tedy konání veletrhů, konferencí a kongresů, provoz krytých bazénů, lázní a zábavních parků, heren a kasin, rekreačních a společenských center, školení či organizace krytých sportovních soutěží. Zůstává povinnost zachovávání fyzických odstupů osob, nošení roušek, a dodržování zavedených bezpečnostních protokolů pro jednotlivé činnosti (např. maximální naplněnost vnitřních prostor, dezinfekce atd.). 

Ve „žlutých“ zónách je umožněn volný pohyb osob a lze se volně přesunovat také z jednoho „žlutého“ regionu do druhého. Zákaz nočního vycházení z jiných důvodů než je práce, zdraví či nezbytná nutnost platí od 23:00 (do 5:00). Je umožněna činnost stravovacích služeb (restaurací, barů apod.) s konzumací u stolů pouze ve venkovních prostorách a v souladu s platným limitem večerního zákazu vycházení. Obchody jsou otevřeny, vč. obchodních a nákupních center. Provoz ve žlutých zónách obnovila kina, divadla, koncertní sály, live-kluby apod. za podmínek dodržení bezpečnostních protokolů. Maximální povolená kapacita činí 50 % té maximální a nesmí přesáhnout 500 diváků ve vnitřních prostorách a 1 000 venku. Otevřena jsou také muzea, výstavy a památky za předpokladu dodržování bezpečnostních opatření, přičemž instituce, které v roce 2019 zaznamenaly počet návštěvníků přesahující jeden milion, musejí vstupy o víkendech a svátcích podmiňovat předchozí rezervací alespoň den předem. Povolena je – v souladu s platnými bezpečnostními protokoly – veškerá sportovní činnost ve venkovních prostorách, včetně týmových a kontaktních sportů (se zákazem použití převlékáren). Byl povolen provoz venkovních bazénů a plážových zařízení, a krytých tělocvičen/posiloven. 

Hlavní body harmonogramu nadcházejícího uvolňování protiepidemických omezení ve žlutých zónách:
– zákaz nočního vycházení se od 7. 6. dále posunul na 24:00 (do 5:00) a od 21. 6. bude zcela zrušen;
– je možné konzumovat jídlo a pití ve vnitřních prostorách stravovacích zařízení i po 18. hodině;
– přítomnost veřejnosti na veškerých sportovních soutěžích bude povolena od 1. 6. venku a od 1. 7. také uvnitř v rámci již stanovených limitů (25 % maximální kapacity, s limitem 1 000 osob venku a 500 uvnitř);
– od 15. 6. (namísto 1. 7.) se budou moci veřejnosti otevřít tematické a zábavní parky;
– od 1. 7. budou umožněny veškeré aktivity kulturních center, sociálních center a center volného času;
– od 1. 7. bude opět možné pořádat veřejná i soukromá školení.
– od 1. 7. bude možné znovu otevřít kryté bazény, plavecká centra a wellness centra v souladu s bezpečnostními pokyny a protokoly;
– od 1. 7. bude povolen také provoz heren a kasin.

Doporučujeme, aby turisté průběžně sledovali cestovní doporučení MZV ČR a řídili se jím. Při plánování cesty do zahraničí je nutné si uvědomit, že stav globální pandemie nadále trvá a že pro pobyt v zahraničí je nutno počítat s možnými komplikacemi (např. nucenou dvoutýdenní karanténou v případě kontaktu s nakaženou osobou, nucenou izolací nebo i hospitalizací v případě onemocnění, která může trvat i déle, nutností zajistit dopravu do ČR v náhradním termínu) a být pro takové případy zajištěni buď ve smlouvě s cestovní kanceláří, situaci odpovídajícím cestovním pojištěním nebo vlastními finančními prostředky.

Občan, který se setká s osobou nakaženou, nebo má sám podezření na nákazu (teploty, dýchací potíže) informuje orgány na číslech 112, 118 nebo 1500, kde obdrží další pokyny. Pravděpodobně bude muset zůstat v domácí izolaci s tím, že jeho zdravotní stav bude italskými zdravotními složkami průběžně monitorován. Pokud by se mu přitížilo a bude nutná hospitalizace, tj. nemocniční léčba, tato bude hrazena v rámci evropského pojištění. Pobyt v tzv. domácí izolaci v Itálii (a na hotelech) si občan hradí sám.

Evropský průkaz zdravotního pojištění by měl krýt náklady na akutní zdravotní péči, nikoliv však nutně všechny náklady s případnou léčbou spojené. Důrazně se proto českým cestovatelům doporučuje uzavření takového cestovního pojištění, které by krylo všechny případné náklady s onemocněním Covid-19 spojené (prodloužení pobytu v případě onemocnění nebo karantény, náhradní doprava do ČR, repatriace do ČR v případě vážného zdravotního stavu nebo úmrtí), a také aby byli zajištěni dostatečnými vlastními finančními prostředky.

Upozorňujeme rovněž na komplikace, které mohou vyplynout z jazykové bariéry a izolace, kterou onemocnění Covid-19 vyžaduje.

4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Ministerstvo zahraničních věcí Itálie, dotazník k podmínkám cesty v jazyce anglickém:

https://infocovid.viaggiaresicuri.it/index_en.html

 

5. NÁVRAT DO ČR

Podmínky jsou upraveny ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví.  Itálie je hodnocena jako země s nízkým rizikem nákazy, cestující mohou z těchto zemí do ČR přijet bez jakýchkoliv omezení.

Pro nalezení testovacích míst v Itálii zadejte do vyhledávačů: „strutture autorizzate test molecolari“ (PCR) nebo  „… test antigenici“ (antigenní) a region či obec, kde byste chtěli test absolvovat. Aktuálně Itálie umožňuje testování PCR za cca 60 Eur s výsledkem do jednoho dne (soukromá autorizovaná zařízení) nebo testy antigenní na počkání (22-40Eur). Spolehlivě v některých městech funguje společnost „Datamedica“, na testy se dá i objednávat prostřednictvím aplikace UFIRST. Existuje rovněž vyhledávač testovacích míst, lze zde zadat typ testu, místo, kde se nacházíte a do jaké vzdálenosti hledáte a lze zadat, že výsledek potřebujete v jazycích Italsky/Anglicky – odkaz zde https://www.faiuntestevai.it .  

zdroj:Informace k cestování Česká republika – Itálie | Velvyslanectví České republiky v Římě (mzv.cz)

Napsat komentář