Aktuální podmínky pro cestování do Itálie platné od 6.8.2021

aktuální podmínky pro cestování do Itálie

Jaké jsou aktuální podmínky pro cestování do Itálie

aktualizováno 6.8.2021

Na cestu do Itálie z ČR je potřeba splnit DVĚ podmínky: EU Certifikát (v digitální či papírové podobě – o provedeném testu, ukončeném očkování či o zotavení se po prodělaném onemocnění) – PLF formulář.
Děti mladší 6 let nemusejí mít test.
Před Vaší cestou doporučujeme si vyplnit informační dotazník MZV Itálie – viz kapitola 1 – www.esteri.it – pomůže Vám zkontrolovat požadavky na cestu a rovněž zde najdete požadavky pro cestování do Itálie např. transitem přes jiné země. Aktuálně platí zpřísnění pro cesty ze Spojeného království (test-karaténa 5 dní-test).
 

1. Pro přijíždějící ze zemí kategorie C, kam spadá i Česká republika, je povolen vstup s EU Certifikátem  (podrobnosti níže v kapitole 1). Od 6. 8. je pro některé aktivity vyžadován tzv. zelený certifikát (podrobnosti níže v kapitole 3 – Opatření). V případě certifikátu, potvrzujícího negativní výsledek testu, je platnost v Itálii vždy pouze 48 hodin (u PCR i antigenního testu).

2. Cestující mají povinnost vyplnit digitální elektronický formulář (podrobnosti níže).

Pouze pokud nejste schopni prokázat se EU Certifikátem musíte se nahlásit se na místní zdravotnické zařízení ASL a nahlásit adresu vaší karantény. 

Do 30. srpna platí, že pokud vyjedete soukromým dopravním prostředkem z území Itálie, kde jste ubytováni, do zahraničí na dobu max. 48h a ne dále než 60 km od bydliště, při návratu do Itálie se nemusíte prokazovat testem (např. výlet z Itálie do Francie, či do Rakouska atp.) ani vyplňovat digitální formulář PLF. Totéž platí, pokud cestujete do Itálie z místa ubytování do 60 km (tedy např. z Rakouska) a Váš pobyt v Itálii nepřesáhne 48h. Pokud ale vycestujete na stejnou dobu veřejným prostředkem, toto již neplatí a musíte splnit všechny podmínky pro vstup do Itálie.

V kapitole 5 naleznete odkaz na podmínky návratu do ČR a v případě potřeby způsob, jak si vyhledat testovací místa v Itálii.
UPOZORNĚNÍ – doporučujeme se předem ujistit u dopravce (zejména letecké společnosti), že splňujete podmínky pro návrat.

Výjimky pro cesty z pracovních a jiných nezbytných důvodů zůstaly zachovány (viz níže a odkaz www.esteri.it).

Od 4.7. zůstávají v tzv. bílé zóně všechny regiony. Sicílie regionálními nařízeními zavedla do 1. září povinné testování pro osoby, které přijíždějí ze Španělska, Portugalska, Malty, Řecka, Francie či Nizozemí, nebo které v těchto zemích v posledních 14 dnech pobývaly.

Italské ministerstvo zdravotnictví nabádá k zachování opatrnosti kvůli šíření kovidové varianty Delta.
Popisy opatření viz kapitola 3 Opatření.

Všem zájemcům o příjezd do Itálie doporučujeme konzultaci dotazníku na stránkách italského ministerstva zahraničí (www.esteri.it) – odkaz v kapitole Vstup a transit níže.

 

1. VSTUP NA ÚZEMÍ ITÁLIE A TRANSIT

 

Itálii je možno navštívit bez udání důvodu, tj. i za účelem turistiky – je nutno dodržet podmínky vstupu do Itálie.

Pro podmínky Vaší konkrétní cesty velice doporučujeme vyplnit si informační dotazník MZV Itálie na https://www.esteri.it/mae/it/:  dotazník MZV Itálie, který Vám aktuálně sdělí, zda můžete přicestovat pouze s testem či zda se na Vás vztahuje výjimka nebo povinnost karantény, přijíždíte-li přes jiné země. Naleznete zde rovněž formuláře k vyplnění.

Pro rozdělení zemí dle kategorií a podmínek vstupu viz zde: http://www.viaggiaresicuri.it .

VSTUPNÍ PODMÍNKY – PLF formulář a EU Certifikát:

1) Každý cestující musí před vstupem na území Itálie vyplnit a odeslat digitální elektronický formulář, tzv. digital Passenger Locator Form (dPLF), který je k dispozici na adrese https://app.euplf.eu/#/ Nezletilé děti mohou být registrovány v jednom formuláři spolu s doprovázející dospělou osobou. Ve formuláři jsou uváděny základní informace o plánované cestě, telefonický kontakt a adresy míst pobytu v Itálii. DPLF musí být vyplněn před odbavením pro let, nicméně číslo sedadla lze editovat později. Na webových stránkách italského ministerstva zdravotnictví je v angličtině k dispozici návod na vyplnění. Po vyhodnocení formuláře obdrží cestující na svoji e-mailovou adresu dPLF ve formátu PDF a také jako individuální QR kód, kterým je povinen se při nástupu do dopravního prostředku prokázat (přímo ze smartphonu nebo  vytištěnou PDF verzí). Pouze ve výjimečných případech, například při nemožnosti přístupu k potřebné technologii, bude umožněno se i nadále prokázat vytištěným čestným prohlášením (https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html ).

2) EU CERTIFIKÁT: Pro přijíždějící ze zemí kategorie C, kam spadá i Česká republika, je povolen vstup s tzv. zeleným certifikátem covid-19 (jako rovnocenné jsou uznány i národní certifikáty států EU, Kanady, UK, Japonska, Izraele a USA). Certifikát může být vydán v digitální nebo papírové podobě. Musí být v italštině, angličtině, francouzštině nebo španělštině a osvědčovat jednu ze tří níže uvedených skutečností:

a) ukončení očkovacího cyklu před alespoň 14 dny (musí se jednat o vakcínu schválenou EMA – pozor, v případě dvoudávkového schématu očkování počítáno až od druhé dávky!)  

b) negativní PCR nebo antigenní (provedené výtěrem z nosohltanu, ne ze slin atp.) test ne starší 48hodin. Výjimku z testu mají děti mladší 6 let.

c) prodělání onemocnění covid-19 v posledních 6 měsících (v tomto případě má certifikát platnost 180 dnů od prvního pozitivního testu)   

Certifikát ČR o očkování, testu nebo prodělání onemocnění covid-19 si můžete stáhnout zde https://ocko.uzis.cz/

POZOR: Pokud se cestující neprokáže některým z uvedených certifikátů,  nebo nespadá pod výjimky, následuje povinná pětidenní karanténa, na jejímž konci je vyžadován opětovný test (PCR nebo antigenní). V tomto případě platí povinnost nahlásit se místnímu zdravotnickému zařízení ASL.
Jak najít „své“ ASL: do google vyhledávače zadejte „ASL“ a místo, kde jste se ubytovali (ve velkých městech ulici). Můžete se hlásit telefonicky, nebo se nahlásit prostřednictvím e-mailu.  Doplňujeme, že některé regiony mají vlastní online formulář pro ASL k vyplnění zde: https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=5371&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto . V tomto případě už nemusíte volat nebo posílat e-mail. Zastupitelský úřad neprovádí za občany registraci na ASL.

 

 • Upozorňujeme na možné regionální odlišnosti pro vstup či zaváděná opatření

Guvernér regionu Kampánie De Luca nařídil do 31. srpna nošení roušek i venku a rovněž prodloužil další omezení, např. zákaz prodeje alkoholu s sebou nebo jeho konzumace na veřejných prostranstvích od 22h-06h atp.

Sicílie regionálními nařízeními zavedla do 1. září povinné testování pro osoby, které přijíždějí (nebo v posledních 14 dnech pobývaly) ze Španělska, Portugalska, Malty, Řecka, Francie a Nizozemí.
 

Pro výčet výjimek v jazyce anglickém viz zde: https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus

Vstup a tranzit Itálií bez povinnosti testu Covid-19 je umožněn v následujících případech těm, kteří nevykazují žádný ze symptomů nákazy virem COVID-19 (viz čl. 51. odst. 7 Dekretu premiéra):

vstup do Itálie z prokazatelně nezbytných důvodů (práce, zdraví, urgentní záležitost) – do 120h

průjezd Itálií do 36 hodin ve vlastním voze (z důvodu izolace od ostatních)

zdravotnický personál z pracovních důvodů

přeshraniční pracovníci

zaměstnanci společností a institucí, které mají sídlo či pobočku v Itálii, pro prokazatelně nezbytné cesty do zahraničí

zaměstnanci zastupitelských úřadů a mezinárodních organizací a EU, vojenský personál

žáci a studenti, kteří dojíždějí minimálně jednou týdně na studia v jiném státě než je stát jejich obvyklého bydliště

posádky dopravních a přepravních prostředků 

cestující z tzv. Covid-testovaných letů

Upozornění: vzhledem k pandemické situaci a k tomu, že požadavky pro cestování mohou být pro některé kontrolní složky ne zcela jasné a ucelené, doporučujeme osobám, které mají oprávnění do Itálie vstoupit na základě výjimek (např. řidiči kamionové dopravy), aby si s sebou, kromě ostatních náležitostí, vytiskly rovněž část Dekretu premiéra, která hovoří o těchto výjimkách a kategoriích v jazyce italském.

Doplňujeme, že vláda rozšířila seznam letů tzv. COVID TESTED, které se týkají příletů z USA, Kanady, Japonska, SAE.

Platí zákazy příletů z Brazílie, Indie, Srí Lanky, Bangladéše. Zvláštní pravidla platí pro příjezdy z UK

 • TRANSITTransit přes Itálii zůstává povolen bez testu vlastním vozidlem pokud tento nepřesáhne 36 hodin. I v případě tranzitu vlastním dopravním prostředkem je však třeba vyplnit digitální elektronický formulář. Pokud transitujete přes letiště, nesmíte opustit transitní prostor. Pokud se přes Itálii nevracíte do ČR, kde máte trvalé bydliště, doporučujeme, abyste si s sebou vzali potvrzení k destinaci do třetí země (jedete-li do třetí země např. Slovinska za prací, za turistikou, prokažte se doklady o ubytování atp.).

 

2. DOPRAVA

Letecká doprava již funguje na komerční bázi. Veřejná doprava je funkční, je nutno dodržovat sanitárně bezpečnostní protokoly proti šíření viru, tj. nošení roušek a dodržování vzdálenosti minimálně 1 metru, sezení pouze na vyhrazených místech.

 

3. OPATŘENÍ

S postupující variantou Delta IT vláda přistoupila k zavedení nových opatření k potlačení šíření viru, která jsou založena na rozsáhlejším používání anti-COVID zalených certifikátů a úpravě rizikových parametrů pro vyhodnocování epidemiologické situace v regionech.  Nové zákonné opatření prodlužuje stav nouze v zemi do 31. 12. tohoto roku (toto datum neznamená, že případná omezení a přerušení služeb či činností mají stejnou délku platnosti).

Pozor! Od 6. srpna bude tzv. zelený certifikát vyžadován pro osoby starší 12 let při využití těchto aktivit:

 • stravovací služby poskytované jakýmkoli zařízením s vnitřním stolováním;
 • veřejně přístupná představení, sportovní akce a soutěže;
 • muzea, další kulturní instituce a výstavy;
 • plavecké bazény, plavecká centra, tělocvičny, týmové sporty, wellness centra, taktéž v rámci ubytovacích zařízení u vnitřních aktivit;
 • festivaly a veletrhy, kongresy a sjezdy;
 • lázně, tematické a zábavní parky;
 • kulturní centra, společenská a rekreační centra, s omezením na vnitřní aktivity a s výjimkou dětských vzdělávacích center, letních táborů a souvisejících stravovacích činností;
 • herny, sázkové kanceláře, bingo a kasina;
 • veřejné konkurzy.

Jako zelený certifikát bude od 6. 8. uznáno vydané potvrzení (i digitální certifikát EU, osvědčující shodnou skutečnost) o:

a) podání první dávky anti-COVID vakcíny, přičemž platné bude od 15. dne po podání až do data dokončení vakcinačního cyklu (v případě dvoudávkové vakcíny). Po kompletním naočkování bude mít certifikát platnost devět měsíců

b)negativním antigenním nebo PCR testu na COVID-19, provedeným výtěrem – pozor platnost vždy pouze 48 hodin. Pro nalezení testovacích míst v Itálii viz kapitola 5

c) prodělání tohoto onemocnění – platnost 6 měsíců po zotavení.

Od 1. září bude tzv. zelený certifikát vyžadován i u cestujících v letadlech a vysokorychlostních vlacích. Rovněž tak v případě cestujících na lodích, trajektech (s výjimkou Messinské úžiny) a v dálkových autobusechjejichž trasa vede přes hranici regionu. Po cestujících v městské hromadné dopravě nebude certifikát vyžadován. Nebudou jej muset předkládat ani osoby, které se kvůli věku či zdravotnímu omezení nemohou nechat očkovat.

 

Základní opatření:
 

Nošení roušek je povinné v uzavřených prostorách a také všude tam, kde dochází ke shlukům osob. 

Od 21.6. je umožněn volný pohyb i v noci.

Pokud jde o dosud platná opatření, IT vláda dne 21. 4. t. r. schválila zákonný dekret stanovující harmonogram pro postupné uvolňování restriktivních opatření, který platí od 26. 4. do 31. 7. t. r., se současným prodloužením nouzového stavu v zemi do 31. 7. 2021. Dne 18. 5. t. r. byl harmonogram odstraňování restrikcí IT vládou modifikován dalším zákonným dekretemTen mj. upravil parametry pro přesuny regionů do barevných zón (dle systému tzv. semaforu) s tím, že nově je kladen větší důraz na kritérium výskytu nákazy s ohledem na celkovou populaci regionu a na procento obsazenosti lůžek v nemocnicích (a tedy nikoliv na hodnotu indexu nakažlivosti Rt). S těmito novými parametry, jejichž zavedení požadovaly regiony, by se mělo snížit riziko náhlých přesunů do zóny jiné barvy a tedy opětovného uzavírání aktivit.

Současně byla zavedena pravidla pro získání národního očkovacího zeleného pasu, tj. pro návštěvy v pečovatelských domech, pro účast na ceremoniích, vybraných společenských akcích apod. (platí zde i EU certifikát od 1.7.)

Uvnitř Itálie může platit různý stupeň omezení pohybu dle regionů, aktuální stav na stránkách ministerstva zdravotnictví IT: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus

S platností od 28. 6. t.r. se na základě rozhodnutí MZdr IT stalo celé území Itálie zónou plně „bílou“, v níž platí nejmírnější forma omezujících opatření. MZdr se v rozřazování regionů – dle systému tzv. „semaforu“ – řídí zejm. týdenním údajem počtu výskytu případů, podle nějž přiřazuje regionům barvy a určuje opatření: hraniční mezí je 50 případů na 100 tisíc obyvatel. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci (viz výše) není vyloučen přesun některých regionů zpět do přísnější „žluté“ zóny, a to od 26. 7. t. r.

Přechod IT do „bílé“ zóny přinesl zrušení restrikcí jako zákaz nočního vycházení, uzavírací doba provozu obchodů a podniků, či omezení setkávání osob. V bílé zóně je umožněno okamžité obnovení aktivit, pro které vláda původně stanovila zvláštní harmonogram ve žlutých zónách – tedy otevření provozu krytých bazénů, lázní a zábavních parků, heren a kasin, rekreačních a společenských center, konání veletrhů/ kongresů, či konání oslav v rámci civilních či náboženských ceremoniích (svatby, křtiny) pod podmínkou, že účastníci disponují “zeleným pasem”. Diskotéky a taneční kluby mohou být otevřeny pouze pro podávání občerstvení, poradní vládní výbor však již vydal stanovisko k jejich plnému provozu pod podmínkou „zeleného pasu“ – o datu, kdy to bude umožněno, rozhodne vláda. V bílých zónách zůstává povinnost zachovávání fyzických odstupů osob, nošení roušek uvnitř, a dodržování zavedených bezpečnostních protokolů pro jednotlivé činnosti (např. maximální naplněnost vnitřních prostor, dezinfekce atd.). V restauracích a barech pak platí limit max. počtu 6 osob u stolu ve vnitřních prostorách (venku bez omezení). 

Od 28. 6. t. r. přestala platit povinnost nošení roušky (ochrany dýchacích cest) ve venkovních prostoráchnadále však musí být nasazována ve všech vnitřních prostorách a také v rizikových situacích venku, např. při vysoké koncentraci osob.  

Jsou možné přísnější restrikce dle rozhodnutí guvernérů regionů. Guvernér regionu Sicílie nařídil postupně povinné testování pro osoby přijíždějící ze Španělska, Portugalska, Malty, Řecka, Francie a Nizozemí.Vzhledem k obavám ze šíření variant viru, malé proočkovanosti obyvatel a očekávanému nedostatku vakcín v červenci, guvernér regionu Kampánie De Luca dne 25. 6. nařídil nošení roušek i venku a rovněž prodloužil další omezení, např. zákaz prodeje alkoholu s sebou nebo jeho konzumace na veřejných prostranstvích od 22 do 6 hod. atp., čímž jde proti celonárodnímu rozvolnění opatření.

 

Přechod do bílé zóny přináší zrušení omezení jako noční zákaz vycházení či uzavírací doba provozu obchodů a podniků. V bílé zóně se obnovují veškeré aktivity, tedy konání veletrhů, konferencí a kongresů, provoz krytých bazénů, lázní a zábavních parků, heren a kasin, rekreačních a společenských center, školení či organizace krytých sportovních soutěží. Zůstává povinnost zachovávání fyzických odstupů osob, nošení roušek, a dodržování zavedených bezpečnostních protokolů pro jednotlivé činnosti (např. maximální naplněnost vnitřních prostor, dezinfekce atd.). 

 

Situace, pokud by došlo k opětovnému zařazení regionů do žluté či červené:

Pohyb mezi „žlutými regiony“  bývá umožněn bez udání důvodu.
Zákaz pohybu mezi regiony bývá pouze mezi regiony oranžovými a červenými, pokud neprokážete nezbytné důvody vaší cesty, tj. zdraví, práce, urgentní záležitost nebo návrat do bydliště či místa pobytu. Za porušení zákazu hrozí administrativní pokuta ve výši 400-3000 eur. Při cestě jedním vozidlem může být pokuta o třetinu vyšší.
Ve „žlutých“ zónách je umožněn volný pohyb osob a lze se volně přesunovat také z jednoho „žlutého“ regionu do druhého. Zákaz nočního vycházení z jiných důvodů než je práce, zdraví či nezbytná nutnost platí od 23:00 (do 5:00). Je umožněna činnost stravovacích služeb (restaurací, barů apod.) s konzumací u stolů pouze ve venkovních prostorách a v souladu s platným limitem večerního zákazu vycházení. Obchody jsou otevřeny, vč. obchodních a nákupních center. Provoz ve žlutých zónách obnovila kina, divadla, koncertní sály, live-kluby apod. za podmínek dodržení bezpečnostních protokolů. Maximální povolená kapacita činí 50 % té maximální a nesmí přesáhnout 500 diváků ve vnitřních prostorách a 1 000 venku. Otevřena jsou také muzea, výstavy a památky za předpokladu dodržování bezpečnostních opatření, přičemž instituce, které v roce 2019 zaznamenaly počet návštěvníků přesahující jeden milion, musejí vstupy o víkendech a svátcích podmiňovat předchozí rezervací alespoň den předem. Povolena je – v souladu s platnými bezpečnostními protokoly – veškerá sportovní činnost ve venkovních prostorách, včetně týmových a kontaktních sportů (se zákazem použití převlékáren). Byl povolen provoz venkovních bazénů a plážových zařízení, a krytých tělocvičen/posiloven. 

Doporučujeme, aby turisté průběžně sledovali cestovní doporučení MZV ČR a řídili se jím. Rovněž doporučujeme sledovat odkazy uvedené na této stránce a svou cestu si řádně plánovat. Dopravci mají právo odmítnout cestujícího, pokud nesplňuje požadavky na cestu, v případě pochybností doporučujeme jej kontaktovat.

Občan, který se setká s osobou nakaženou, nebo má sám podezření na nákazu (teploty, dýchací potíže) informuje orgány na číslech 112, 118 nebo 1500, kde obdrží další pokyny. Pravděpodobně bude muset zůstat v domácí izolaci s tím, že jeho zdravotní stav bude italskými zdravotními složkami průběžně monitorován. Pokud by se mu přitížilo a bude nutná hospitalizace, tj. nemocniční léčba, tato bude hrazena v rámci evropského pojištění. Pobyt v tzv. domácí izolaci v Itálii (a na hotelech) si občan hradí sám.

Evropský průkaz zdravotního pojištění by měl krýt náklady na akutní zdravotní péči, nikoliv však nutně všechny náklady s případnou léčbou spojené. Důrazně se proto českým cestovatelům doporučuje uzavření takového cestovního pojištění, které by krylo všechny případné náklady s onemocněním Covid-19 spojené (prodloužení pobytu v případě onemocnění nebo karantény, náhradní doprava do ČR, repatriace do ČR v případě vážného zdravotního stavu nebo úmrtí), a také aby byli zajištěni dostatečnými vlastními finančními prostředky.

Upozorňujeme rovněž na komplikace, které mohou vyplynout z jazykové bariéry a izolace, kterou onemocnění Covid-19 vyžaduje.

4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Ministerstvo zahraničních věcí Itálie, dotazník k podmínkám cesty v jazyce anglickém:

https://infocovid.viaggiaresicuri.it/index_en.html

5. NÁVRAT DO ČR

Podmínky jsou upraveny ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví. Jejich podrobný výklad je k dispozici na stránce Ministerstva zahraničních věcí. Itálie je od 2. srpna zařazena mezi země se středním rizikem nákazy (oranžová). Aktuální podmínky pro návrat naleznete zde –

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html

 

Pro nalezení testovacích míst v Itálii zadejte do vyhledávačů: „strutture autorizzate test molecolari“ (PCR) nebo  „… test antigenici“ (antigenní) a region či obec, kde byste chtěli test absolvovat. Aktuálně Itálie umožňuje testování PCR za cca 60 Eur s výsledkem do jednoho dne (soukromá autorizovaná zařízení) nebo testy antigenní na počkání (22-40Eur). Spolehlivě v některých městech funguje společnost „Datamedica“, na testy se dá i objednávat prostřednictvím aplikace UFIRST. Existuje rovněž vyhledávač testovacích míst, lze zde zadat typ testu, místo, kde se nacházíte a do jaké vzdálenosti hledáte a lze zadat, že výsledek potřebujete v jazycích Italsky/Anglicky – odkaz zde https://www.faiuntestevai.it . 

Antigenní testy lze absolvovat i v některých lékárnách, do vyhledávače zadejte „test antigenico farmacie“ a město či místo, kde se nacházíte. Pro region Lazio (Řím) je to zde: https://www.salutelazio.it/elenco-farmacie-che-eseguono-tamponi-antigenici-rapidi-o-test-sierologici .

ZÚ Řím upozorňuje, že pokud váš test bude pozitivní, musíte se podrobit karanténním opatřením na území Itálie na vlastní náklady (karanténa může trvat až 21 dní v případě opakovaně pozitivních výsledků testů).

Zdroj: Informace k cestování Česká republika – Itálie | Velvyslanectví České republiky v Římě (mzv.cz)

 

Napsat komentář