aktuální podmínky cestování do Bulharské republiky a návratu do ČR

Aktuální podmínky cestování do Bulharska

(aktualizace 29.10.2022)

Pro vstup do Bulharska není potřeba žádní certifikát o bezinfekčnosti. Tuto skutečnost potvrzuje stále platní opatření RD-01-189/28.04.2022 Bulharského ministerstva zdravotnictví, které ruší dvě předchozí nařízení (RD-01-152-30032022 a RD-01-152 z 30.03.2022). Pro české občany se vlastně nic nemění a i nadále platí, že nemusí předkládat žádný certifikát o bezinfekčnosti.

OČKOVANÉ OSOBY

nepředkládají žádný certifikát


TESTOVANÉ OSOBY

nepředkládají žádný certifikát


OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

nepředkládají žádný certifikát


DĚTI

nepředkládají žádný certifikát


PŘIJEZDOVÝ FORMULÁŘ

V Bulharsku neexistuje.

POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

V případě podezření na onemocnění je doporučeno postiženým obracet se na svého všeobecného lékaře, resp. kontaktovat oblastní zdravotní inspekci (Regionalna zdravna inspekcija – tzv. RZI) – platí zejména pro cizince, kteří nemají svého všeobecného lékaře, která dle prvotních příznaků nemocného rozhodne o dalším postupu. Ambulantní návštěva nemocného není doporučena. Pro urgentní případy nemoci volejte linku 112. V případě pobytu v lyžařských střediscích kontaktujte ubytovatele a následně RZI.

Povinná izolace pro osoby s laboratorně prokázaným COVID-19 je 7 dní. Karanténa pro kontaktní osoby 5 dní (RD-01-397/17.08.2022 na dobu neurčitou, RD-01-384/09.08.2022 platné 25.08.2022 ).

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Podrobně:

Do povinné izolace a/anebo na léčení v nemocnici dle návrhu ošetřujícího lékaře se posílají následné potvrzené případy C-19:

  • Osoby starší než 60 let, nezávisle na průběhu nemoci
  • Osoby s dalšími chronickými onemocněními
  • Osoby s těžkým průběhem C-19
  • Osoby, které nemají možnost se izolovat a léčit v domácích podmínkách, nezávisle na průběhu onemocnění

Do povinné 7-denní domácí karantény ode dne pozitivního laboratorního testu jdou následné potvrzené případy C-19:

  • Nakažené osoby (asymptomatické případy)
  • Osoby s lehkými příznaky
  • Osoby dle b. 1, které vysloveně a písemně vyjádřili své přání nejít do nemocnice.

Povinná izolace do nemocnice dle b. 1 se uskutečňuje na základě předpisu ředitele příslušné hygienické stanice (RZI) na podnětu lékaře, který navrhl hospitalizaci příslušné osoby.

Povinná izolace a/anebo léčení v domácnosti dle b. 2 se uskutečňuje na základě předpisu ředitele příslušné hygienické stanice (RZI) na základě navržení ze strany ošetřujícího lékaře.

Izolace osob podle b. 2 v domácnosti končí po uplynutí 10-denní povinné izolace.

V případě zhoršení zdravotního stavu, osoby informují ošetřujícího lékaře anebo 112.

Všechny blízké kontakty potvrzeného případu C-19 jdou do 5-denní karantény ode dne posledního kontaktu potvrzeného případu.

Ředitel příslušné Hygienické stanice (RZI) může zrušit karanténu blízké kontaktní osoby s posilující dávkou očkování v případě, že kontaktní osoba udělá PCR nejdříve 72 hod. po kontaktu a zašle negativní výsledek PCR testu na e-mail. Předpis karantény se ruší do 24 hod.

Pokud se do uplynutí doby karantény neprojeví příznaky, karanténa končí.

V případě, že se objeví příznaky, osoby se spojují telefonicky se svým lékařem anebo s příslušnou hygienickou stanicí, odkud dostanou návody podle konkrétního případu.

RZI – Oblastní zdravotní inspekce pro případnou obecnou konzultaci (výběr):

  • Sofie – tel. +359 (0) 882 932220, Burgas – tel. +359 (0) 56 807 302, Varna – tel. +359 (0) 52 634 019.

TRANZIT

Osoby, které pouze transitují  přes bulharské území  a které mohou zaručit okamžitý odjezd, nemusí prokazovat žádný certifikát ani postupovat test (bod 5.7 v nařízení 977).


UŽITEČNÉ KONTAKTY

Letiště –  oblastní zdravotní inspekce (mluví anglicky)

Terminál 1 (staré letiště): +359 (0) 2937 3621

Terminál 2 (nové letiště): +359 (0) 2937 3607

Oblastní zdravotní inspekce pro případnou obecnou konzultaci (výběr):

Sofie – tel. +359 (0) 882 932220, Burgas – tel. +359 (0) 56 807 302, Varna – tel. +359 (0) 52 634 019.

zdroj: Covid-19: Aktuální podmínky vstupu do země | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz)

Informace pro cesty do ostatních států

Napsat komentář