aktuální podmínky cestování do Bulharské republiky a návratu do ČR

Aktuální podmínky cestování do Bulharska (16.1)

 

 • Od pátku 7. ledna 2022 osoby přijíždějící do Bulharska z České republiky a dalších zemí v „červené zóně“ MUSÍ před vstupem do země (i před vstupem do letadla) předložit platný digitální průkaz EU COVID o očkování nebo onemocnění nebo obdobný doklad SOUČASNĚ s negativním výsledkem testu PCR (ne staršího 72 hodin).
 • Výjimka není pro osoby s posilovací dávkou. Děti ve věku 12 – 18 let mohou od 19, ledna 2022 na do Bulharska (i do letadla) vstoupit, předloží-li negativní výsledek PCR test (alternativou je vstup do země bez testu, ale 10denní karanténa, kterou lze ukončit po absolvování PCR testu po příjezdu – s negativním výsledkem.).
 • Děti do 12 let i nadále zůstávají bez povinnosti předkládat jakýkoliv dokument o bezinfekčnosti.

VSTUP NA ÚZEMÍ BULHARSKA

Ministerstvo zdravotnictví Bulharské republiky Opatřením RD-01-4/05.01.2022 zpřísnilo od 7. ledna 2022 podmínky vstupu do Bulharska

OČKOVANÉ OSOBY

Osoby přijíždějící do Bulharska z České republiky a dalších zemí v „červené zóně“ MUSÍ před vstupem do země (i před vstupem do letadla) předložit platný digitální průkaz EU COVID o očkování nebo obdobný doklad současně s negativním výsledkem testu PCR (ne staršího 72 hodin). Výjimka není ani pro osoby s posilovací dávkou (booster) ani pro děti 12-18 let. Očkované osoby mohou využít svůj očkovací certifikát jako tzv. zelený certifikát ke vstupu do nákupních center či restaurací.


TESTOVANÉ OSOBY

Pouze bulharští občané a osoby se statutem trvalého nebo dlouhodobého pobytu na území Bulharska a jejich rodinní příslušníci, kteří předloží doklad o negativním testu na COVID-19 ne starším 72 hod. (nebo certifikát o ukončeném očkování po 14 dnech od poslední dávky či certifikát o prodělaném onemocnění COVID-19 v rozmezí 11-180 dní) jsou rovněž umístěni do 10denní karantény, kterou lze zrušit, pokud osoba předloží negativní výsledek PCR testu provedeného nejdříve 72 hodin po příjezdu do země. Testované osoby mohou využít svůj negativní certifikát  jako tzv. zelený certifikát ke vstupu do nákupních center či restaurací.


OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Osoby přijíždějící do Bulharska z České republiky a dalších zemí v „červené zóně“ MUSÍ před vstupem do země (i před vstupem do letadla) předložit platný digitální průkaz EU COVID o prodělaném onemocnění nebo obdobný doklad  současně s negativním výsledkem testu PCR (ne starší 72 hodin). Osoby s prodělaným covidem mohou využít svůj certifikát jako tzv. zelený certifikát ke vstupu do nákupních center či restaurací.


DĚTI

Výjimka pro děti do 12 let zůstává. Děti ve věku 12 – 18 let mohou od 19, ledna 2022 na do Bulharska (i do letadla) vstoupit, předloží-li negativní výsledek PCR test (alternativou je vstup do země bez testu, ale 10denní karanténa, kterou lze ukončit po absolvování PCR testu po příjezdu – s negativním výsledkem.). 

PŘIJEZDOVÝ FORMULÁŘ

V Bulharsku neexistuje.


PODMÍNKY NA MÍSTĚ            

(viz platná opatření RD-01-973/26. 11. 2021 a RD-01-991/2. 12. 2021)

Vstup návštěvníků do řady objektů (např. restaurace a nákupní centra) je povolen pouze osobám s tzv. zeleným certifikátem, tj. s potvrzením o provedeném očkování proti COVID-19, potvrzením o prodělaném onemocnění COVID-19 (platí od 11. do 365. dne od data prvního pozitivního testu) nebo PCR testem s negativním výsledkem (platí do 72 hodin od provedení), příp. antigenním testem s negativním výsledkem (platí do 48 hodin) či dokladem prokazujícím potřebné protilátky. Návštěvník je povinen některý z těchto dokladů předložit před vstupem do budovy.

Vzhledem k nárůstu počtu případů COVID-19 v zemi doporučilo ministerstvo zdravotnictví všem osobám se symptomy ostrého respiračního nebo střevního onemocnění (zvýšená teplota, rýma, bolest v krku, kašel, ztráta čichu, střevní potíže, únava), aby se izolovali a omezili kontakty do odeznění příznaků. Doporučilo také, aby se lidé vyhýbali masovým akcím a shromáždění většího počtu osob. Platí nadále povinnost nošení roušek uvnitř, ale i venku v místech, kde není možné dodržet fyzický odstup. Zaměstnanci by měli pracovat ve všech případech, kdy je to možné, distančně


POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

V případě podezření na onemocnění je doporučeno postiženým obracet se na svého všeobecného lékaře, resp. kontaktovat oblastní zdravotní inspekci (Regionalna zdravna inspekcija – tzv. RZI) – platí zejména pro cizince, kteří nemají svého všeobecného lékaře, která dle prvotních příznaků nemocného rozhodne o dalším postupu. Ambulantní návštěva nemocného není doporučena. Pro urgentní případy nemoci volejte linku 112. V případě pobytu v lyžařských střediscích kontaktujte ubytovatele a následně RZI.

Povinná izolace pro osoby s laboratorně prokázaným COVID-19 je 10 dní. Karanténa pro kontaktní osoby 7 dní (RD-01-13/11.1.2022).

Podrobně:

Nařízení MZ BR č. RD-01-610 ze dne 22. 10. 2021, změněno a doplněno nařízením RD-01-177 ze dne 22. 3. 2021 a Nařízením MZ BR č. RD-01-13/11.01.2022 /výtah/

Do povinné izolace a/anebo na léčení v nemocnici dle návrhu ošetřujícího lékaře se posílají následné potvrzené případy C-19:

 • Osoby starší než 60 let, nezávisle na průběhu nemoci
 • Osoby s dalšími chronickými onemocněními
 • Osoby s těžkým průběhem C-19
 • Osoby, které nemají možnost se izolovat a léčit v domácích podmínkách, nezávisle na průběhu onemocnění

Do povinné 10-denní domácí karantény ode dne pozitivního laboratorního testu jdou následné potvrzené případy C-19:

 • Nakažené osoby (asymptomatické případy)
 • Osoby s lehkými příznaky
 • Osoby dle b. 1, které vysloveně a písemně vyjádřili své přání nejít do nemocnice.

Povinná izolace do nemocnice dle b. 1 se uskutečňuje na základě předpisu ředitele příslušné hygienické stanice (RZI) na podnětu lékaře, který navrhl hospitalizaci příslušné osoby.

Povinná izolace a/anebo léčení v domácnosti dle b. 2 se uskutečňuje na základě předpisu ředitele příslušné hygienické stanice (RZI) na základě navržení ze strany ošetřujícího lékaře.

Izolace osob podle b. 2 v domácnosti končí po uplynutí 10-denní povinné izolace.

V případě zhoršení zdravotního stavu, osoby informují ošetřujícího lékaře anebo 112.

Všechny blízké kontakty potvrzeného případu C-19 jdou do 7-denní karantény ode dne posledního kontaktu potvrzeného případu.

Ředitel příslušné Hygienické stanice (RZI) může zrušit karanténu blízké kontaktní osoby s posilující dávkou očkování v případě, že kontaktní osoba udělá PCR nejdříve 72 hod. po kontaktu a zašle negativní výsledek PCR testu na e-mail. Předpis karantény se ruší do 24 hod.

Pokud se do uplynutí doby karantény neprojeví příznaky, karanténa končí.

V případě, že se objeví příznaky, osoby se spojují telefonicky se svým lékařem anebo s příslušnou hygienickou stanicí, odkud dostanou návody podle konkrétního případu. 

Konzulární úsek na Českém velvyslanectví v Sofii: Consulate.Sofia@embassy.mzv.cz

úterý a čtvrtek informační hodiny: 14,00 – 16,00 hod., +359 2 94 86 815 nebo +359 2 94 86 827


MOŽNOSTI TESTOVÁNÍ

SOFIE – letiště (vedle pultu Informace v odletové hale).

 • Nejblíže k letišti: Laboratoř RAMUS, ul. kap. Dimitar Spisarevski 26, nabírací = otevírací doba na antigenní test PO – PA 7:00 – 20:00 hod., SO- NE 8:00 – 18:00 hod,  neobjednává se, na počkání vystaví potvrzení v anglickém jazyce, doporučujeme počítat s časovou prodlevou před odlety.
 • Laboratoř universitní nemocnice SOFIAMED, bul. G. M. Dimitrov 16, nabírací doba=otevírací doba na antigenní test PO – PA 8,30 – 12,30.

BURGAS – letiště

VARNA – letiště

 • https://varna-airport.bg/bg/node/2749153 -Laboratoř RAMUS – naproti Terminálu 2, přízemí, místnost č. 101, bez rezervace: rychlý antigen – výsledek do 30 min. po odběru, PCR – výsledek do 24:00 hod. stejného dne pro vzorky, odebrané mezi 8:00-12:00 hod., platba v hotovosti. Telefonní číslo: 0882 51 19 57. Mimo standardní pracovní dobu po-pá a po 18:00 hod. v neděli se lidé mohou obracet na PCR-testy na Lékařskou službu letiště Varna, která se nachází ve veřejné zóně za byro Informace. 
 • Laboratoř RAMUS бул. Съборни № 26; 8.00 до 15.00
 • Варна, ж.к. Вл. Варненчик до бл. 20, 0882 420 558 пон-пет: 7.30-15.00
 • Laboratoř STATUS https://statuslab.com/home.php?m=contacts&lang=EN

PODROBNÉ INFORMACE

Odkaz pro lyžaře: https://www.mzv.cz/sofia/cz/konzularni_informace/turisticke_informace_vstup_a_pobyt/pro_lyzare_na_sezonu_2021_2022.html

V Bulharsku platí na celém území země mimořádná epidemiologická situace na základě rozhodnutí vlády do 31. 3. 2022 a podle opatření RD-01-973/26. 11. 2021 a RD-01-991/2. 12. 2021 tato omezení: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/11/26/zapoved_merki_24_11_2021.pdf

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/12/02/zapoved_merki_2_12_2021.pdf


PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Pravidla návratu do ČR | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz)

zdroj:COVID19 – aktuální podmínky cestování do Bulharské republiky a návratu do ČR | Velvyslanectví České republiky v Sofii (mzv.cz)

Informace pro cesty do ostatních států

Napsat komentář