aktuální podmínky cestování do Německa a návratu do ČR

Jaké jsou aktuální podmínky pro cestu do Německa

(aktualizace 29.10.2022  )

Spolková vláda SRN rozhodla, že od 1. 6. 2022 se povinnost disponovat potvrzením o bezinfekčnosti při vstupu na území Německa ruší. V platnosti však zůstávají omezení pro vstup na území Německa v případě, že by v budoucnu byla nějaká země či oblast zařazena na seznam oblastí s nebezpečnou mutací viru (Virusvariantengebiet).

PŘÍJEZD ZE ZEMĚ S NEBEZPEČNOU MUTACÍ VIRU (NETÝKÁ SE ČESKÉ REPUBLIKY)

Zůstává povinnost registrace pro osoby, které v posledních 10 dnech před příjezdem do Německa pobývaly na území  země nebo v oblasti s nebezpečnou mutací viru (Virusvariantengebiet). Seznam zemí a oblastí s nebezpečnými mutacemi viru je pravidelně aktualizován na stránkách Institutu Roberta Kocha. V současnosti se na seznamu nevyskytuje žádná země.

PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Protipandemická opatření jsou v gesci jednotlivých spolkových zemí (např. pravidla pro nošení roušek/FFP2 respirátorů), které s ohledem na vývoj infekce přijímají svá vlastní nařízení. Rozcestník s podrobnými informacemi 16 spolkových zemí je k nalezení zde

Obecně platí v Německu povinnost nošení respirátorů (FFP2) již jen ve veřejné dálkové dopravě (vyjma letecké dopravy od 1.10.2022), v nemocnicích a pečovatelských zařízeních, kde od 1.10.2022 bude vyžadován aktuální negativní antigenní test či PCR test na přítomnost koronaviru, a u lékaře. Ve veřejné dopravě mohou děti od 6 do 13 let a personál přepravní společnosti nosit jen chirurgické roušky místo respirátoru (FFP2).

Spolkové země mohou nařídit ve své kompetenci nošení respirátorů (FFP2) v městské, příměstské a regionální dopravě a ve veřejných prostorech v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a gastronomie. Výjimku z povinnosti nošení respirátoru budou mít občané, kteří se prokáží aktuálním negativním antigenním testem či PCR testem na COVID-19. Tato výjimka může být rozšířena i na osoby, které prokáží, že byly nedávno (max. před 3 měsíci) očkovány proti COVID-19 nebo prodělaly nemoc COVID-19. Ve školách mohou spolkové země nařídit nošení chirurgických roušek dětem od 5. ročníku základní školy a personálu školy a povinnost se testovat na přítomnost koronaviru v mateřských školách, školách a dalších zařízeních (ubytovny pro uchazeče o azyl, bezdomovce, věznice, dětské domovy, apod.). 

V případě, že je v některých okresech či spolkových zemích Německa situace z epidemiologického hlediska horší, může místní samospráva přijmout dodatečná ochranná opatření (např. nošení respirátorů či chirurgických roušek na venkovních hromadných akcích, kde nemohou být dodržovány rozestupy 1,5 metru, omezení počtu osob při akcích ve vnitřních prostorech a kontrola dodržování rozestupů, povinnost pro provozovatele obchodů, podniků, zařízení a kulturních a sportovních akcí vypracovat plán opatření proti šíření koronaviru).  

Od 1.10.2022 budou v Německu považovány za plně očkované osoby občané, kterým byly aplikovány 3 očkovací dávky proti COVID-19.  Výjimku tvoří občané se 2 očkovacími dávkami, kteří měli před první dávkou onemocnění COVID-19 prokázané protilátkami, nebo před aplikací druhé dávky prodělali nemoc COVID-19 prokázanou pozitivním PCR testem, nebo po 2. dávce očkování prodělali nemoc COVID-19 prokázanou pozitivním PCR testem a od tohoto testu již uplynulo 28 dní. Na rozdíl od uplynulé zimy však nebude stav očkování rozhodující pro přístup do restaurací, obchodů a kulturních a sportovních zařízení.

Zdroj:  Covid-19: Aktuální podmínky vstupu do země | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz)

 

Napsat komentář