aktuální podmínky cestování do Rakouska a návratu do ČR

aktuální podmínky cestování do Rakouska a návratu do ČR 

(aktualizace 29.10.2022)

Při vstupu do Rakouska (překročení hranice) se nevyžaduje prokazovat bezinfekčnost,  tedy již neplatí povinnost 3G. Rovněž se nevyžaduje prokazovat bezinfekčnost při čerpání služeb  v Rakousku.

OČKOVANÉ OSOBY

Podmínky za účelem vstupu do Rakouska  (při překročení hranice):

Od pondělí 16.5.2022 zrušilo Rakousko pro cestovatele ze všech států světa povinnost prokazovat bezinfekčnost při vstupu (překročení hranice) do země, tedy odpadá povinnost 3G.

Podmínky za účelem přístupu ke službám v Rakousku (ubytování v hotelech, penzionech, vstup do restaurací, na sjezdovky apod.)

Při čerpání služeb v Rakousku (ubytování v ubytovacích zařízeních, používání lanovek, návštěvy  restaurací, přístup na sjezdovky apod.) není vyžadován/kontrolován doklad o nízkém epidemiologickém riziku, tj. není třeba předkládat žádný z dokladů 3G. To se netýká např. pečovatelských domů, domů pro seniory a zdravotnických zařízení, kde nadále platí povinnost prokazovat bezinfekčnost.

Od 1.6.2022 došlo k omezení povinnosti nosit respirátor typu FFP2. V celém Rakousku platí povinnost nosit respirátor typu FFP2 pouze ve zdravotnických zařízeních, pečovatelských domech a domech pro seniory, ve Vídni navíc též  v lékárnách a v hromadných dopravních prostředcích.

Povinnost nosit respirátor typu FFP2 se nevztahuje na děti do dovršení věku 6 let. U dětí od 6 do 14 let postačí rouška.

TESTOVANÉ OSOBY

Podmínky za účelem vstupu do Rakouska (při překročení hranice):

Od pondělí 16.5.2022 zrušilo Rakousko pro cestovatele ze všech států světa povinnost prokazovat bezinfekčnost při vstupu (překročení hranice) do země, tedy odpadá povinnost 3G.

Podmínky za účelem přístupu ke službám v Rakousku (ubytování v hotelech, penzionech, vstup do restaurací, na sjezdovky apod.)

Při čerpání služeb v Rakousku (ubytování v ubytovacích zařízeních, používání lanovek, návštěvy  restaurací, přístup na sjezdovky apod.) není vyžadován/kontrolován doklad o nízkém epidemiologickém riziku, tj. není třeba předkládat žádný z dokladů 3G. To se netýká např. pečovatelských domů, domů pro seniory a zdravotnických zařízení, kde nadále platí povinnost prokazovat bezinfekčnost.

Od 1.6.2022 došlo k omezení povinnosti nosit respirátor typu FFP2. V celém Rakousku platí povinnost nosit respirátor typu FFP2 pouze ve zdravotnických zařízeních, pečovatelských domech a domech pro seniory, ve Vídni navíc též  v lékárnách a v hromadných dopravních prostředcích.

Povinnost nosit respirátor typu FFP2 se nevztahuje na děti do dovršení věku 6 let. U dětí od 6 do 14 let postačí rouška.

OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Podmínky za účelem vstupu do Rakouska  (při překročení hranice):

Od pondělí 16.5.2022 zrušilo Rakousko pro cestovatele ze všech států světa povinnost prokazovat bezinfekčnost při vstupu (překročení hranice) do země, tedy odpadá povinnost 3G.

Podmínky za účelem přístupu ke službám v Rakousku (ubytování v hotelech, penzionech, vstup do restaurací, na sjezdovky apod.)

Při čerpání služeb v Rakousku (ubytování v ubytovacích zařízeních, používání lanovek, návštěvy  restaurací, přístup na sjezdovky apod.) není vyžadován/kontrolován doklad o nízkém epidemiologickém riziku, tj. není třeba předkládat žádný z dokladů 3G. To se netýká např. pečovatelských domů, domů pro seniory a zdravotnických zařízení, kde nadále platí povinnost prokazovat bezinfekčnost.

Od 1.6.2022 došlo k omezení povinnosti nosit respirátor typu FFP2. V celém Rakousku platí povinnost nosit respirátor typu FFP2 pouze ve zdravotnických zařízeních, pečovatelských domech a domech pro seniory, ve Vídni navíc též  v lékárnách a v hromadných dopravních prostředcích.

Povinnost nosit respirátor typu FFP2 se nevztahuje na děti do dovršení věku 6 let. U dětí od 6 do 14 let postačí rouška.

DĚTI

Podmínky za účelem vstupu do Rakouska  (při překročení hranice):

Od pondělí 16.5.2022 zrušilo Rakousko pro cestovatele ze všech států světa povinnost prokazovat bezinfekčnost při vstupu (překročení hranice) do země, tedy odpadá povinnost 3G.

Podmínky za účelem přístupu ke službám v Rakousku (ubytování v hotelech, penzionech, vstup do restaurací, na sjezdovky apod.)

Od 5. března 2022 již není při čerpání služeb v Rakousku (ubytování v ubytovacích zařízeních, používání lanovek, návštěvy  restaurací, přístup na sjezdovky apod.) vyžadován/kontrolován doklad o nízkém epidemiologickém riziku, tj. není třeba předkládat žádný z dokladů 3G. To se netýká např. pečovatelských domů a nemocnic, kde nadále platí pravidlo 3G.

Při čerpání služeb v Rakousku (ubytování v ubytovacích zařízeních, používání lanovek, návštěvy  restaurací, přístup na sjezdovky apod.) není vyžadován/kontrolován doklad o nízkém epidemiologickém riziku, tj. není třeba předkládat žádný z dokladů 3G. To se netýká např. pečovatelských domů, domů pro seniory a zdravotnických zařízení, kde nadále platí povinnost prokazovat bezinfekčnost.

Od 1.6.2022 došlo k omezení povinnosti nosit respirátor typu FFP2. V celém Rakousku platí povinnost nosit respirátor typu FFP2 pouze ve zdravotnických zařízeních, pečovatelských domech a domech pro seniory, ve Vídni navíc též  v lékárnách a v hromadných dopravních prostředcích.

Povinnost nosit respirátor typu FFP2 se nevztahuje na děti do dovršení věku 6 let. U dětí od 6 do 14 let postačí rouška.

PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Více viz https://entry.ptc.gv.at

Pro podrobnosti viz text rakouského nařízení o vstupu – Einreiseverordnung.

PODMÍNKY V MÍSTĚ

Při čerpání služeb v Rakousku (ubytování v ubytovacích zařízeních, používání lanovek, návštěvy  restaurací, přístup na sjezdovky apod.) není vyžadován/kontrolován doklad o nízkém epidemiologickém riziku, tj. není třeba předkládat žádný z dokladů 3G. To se netýká např. pečovatelských domů, domů pro seniory a zdravotnických zařízení, kde nadále platí povinnost prokazovat bezinfekčnost.

Od 1.6.2022 došlo k omezení povinnosti nosit respirátor typu FFP2. V celém Rakousku platí povinnost nosit respirátor typu FFP2 pouze ve zdravotnických zařízeních, pečovatelských domech a domech pro seniory, ve Vídni navíc též  v lékárnách a v hromadných dopravních prostředcích.

Povinnost nosit respirátor typu FFP2 se nevztahuje na děti do dovršení věku 6 let. U dětí od 6 do 14 let postačí rouška.

Náležitosti shora uvedených dokladů o bezinfekčnosti, pokud jsou vyžadovány:

 

a) Negativní test musí být prokázán dokumentem, který obsahuje údaje testované osoby, datum, čas  a výsledek provedení testu,  podpis osoby a razítko instituce, která test provedla, nebo QR kód. Platnost PCR testu je 72 hodin (ve Vídni 48 hodin) od odběru, platnost antigenního testu 24 hodin od  odběru.

b) Doklad o prodělaném očkování proti covid-19 je pro účely čerpání služeb uznáván za těchto podmínek:

– po absolvování druhé dávky vakcíny – platí jak pro dvoudávková očkování, tak pro očkování ve formě jedna dávka očkovací látky Janssen + 2. dávka jakékoli jiné očkovací látky  (doba uznávání platnosti vakcinace: 180 dnů  u osob po dovršení 18 let,  210 dnů u osob mladších 18 let ),

– po očkování (i po 1. dávce dvoudávkové vakcíny, resp. po 1 vakcíně Johnson & Johnson i po 2. 1. 2022) za předpokladu, že alespoň 21 dní před očkováním byl proveden pozitivní PCR test na SARS-CoV-2 nebo před očkováním byla prokázána přítomnost neutralizačních protilátek  (doba uznávání platnosti vakcinace: 180 dnů  u osob po dovršení 18 let,  210 dnů u osob mladších 18 let ),

– očkování třetí dávkou má od 16. dubna 2022 platnost 365 dnů (namísto 270 dnů).

Rakousko vyžaduje očkování vakcínou s registrací EMA nebo s absolvovaným evaluačním procesem WHO, aktuálně od producentů Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Serum Institute of India nebo Sinopharm a Sinovac-CoronaVac.
 
c) Doklad o prodělání nemoci: Certifikát o prodělaném onemocnění covid-19 a uzdravení (platí 180 dnů od uzdravení) v anglickém či německém jazyce vydaný lékařem či příslušným úřadem.


POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

Pokud jste v Rakousku a obáváte se, že vykazujete příznaky nákazy Covid-19, kontaktujte  rakouskou zdravotní linku 1450.

Rakousko od 1. srpna 2022 nahradilo povinnost karantény 10denním omezením provozu, které obnáší povinnost nosit respirátor a zákaz vstupu do některých zařízení (typicky nemocnice a školy); infekce však nadále podléhá oznamovací povinnosti. Podrobnosti naleznete na webových stránkách rakouského ministerstva zdravotnictví ZDE.


TRANZIT

Od pondělí 16.5.2022 zrušilo Rakousko pro cestovatele ze všech států světa povinnost prokazovat bezinfekčnost při vstupu (překročení hranice) do země, tedy odpadá povinnost 3G.

Aktuální podmínky pro cestování do ostatních států

zdroj:  https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/rakousko/cestovani/covid_19.html

 

Napsat komentář