Aktuální podmínky cestování do Francie

VSTUP NA ÚZEMÍ FRANCIE

aktualizováno 27.2.2022

V praxi je uveden evropský Covid pas, ve kterém je zaznamenáno provedení testů či ukončené očkování či prodělání nemoci Covid-19 v posledních 6 měsících.  

Je třeba rozlišovat podmínky vstupu do země a podmínky přístupu ke službám. Zavedení očkovacího pasu se nevztahuje na podmínky vstupu do země.

Všechny osoby od 12 let přijíždějící z ČR do Francie i v případě tranzitu musejí předložit jednu z těchto možností:

  • negativní PCR (platný max.72h) nebo antigenní test (platný max. 48h),
  • potvrzení o provedeném očkování (7 dní po vakcíně Pfizer, Moderna, AstraZeneca či 4 týdny po vakcíně Johnson & Johnson, nebo 7 dní po první dávce vakcíny pokud osoba prodělala nemoc Covid-19), evropský očkovací certifikát má maximální platnost 9 měsíců od podání poslední dávky základního očkování
  • potvrzení o prodělání nemoci Covid-19 v posledních 6 měsících.

OČKOVANÉ OSOBY

Vstup do země: Očkovaní cestující ze států EU (i tranzitující) musí pro vstup do Francie předložit potvrzení o provedeném očkování (7 dní po vakcíně Pfizer, Moderna, AstraZeneca či 4 týdny po vakcíně Johnson & Johnson nebo 7 dní po první dávce vakcíny pokud osoba prodělala nemoc Covid-19) nebo certifikát o prodělání nemoci covid-19 s platností max 180 dnů od prvního pozitivního testu na covid-19. Platí pro všechny osoby od 12 let. Evropský očkovací certifikát má maximální platnost 9 měsíců od podání poslední dávky základního očkování

TESTOVANÉ OSOBY

Vstup do země: Neočkovaní cestující ze států EU musí pro vstup do Francie předložit negativní PCR (platný max.72h) nebo antigenní test (platný max. 48h). Platí i pro tranzitující osoby.

Pro přístup ke službám: Francouzská vláda přijala zákon o vakcinačním pasu. Od 24.1.2022 mají přístup k volnočasových aktivitám pouze očkované osoby nebo osoby po prodělání nemoci v posledních 6 měsících (zábavní parky, kina, divadla, restaurace, hotely, sportovní aktivity), prokázání se negativním testem není platné. Platí pro všechny osoby od 16 let.
 


OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Vstup do země: Osoby, které prodělaly onemocnění Covid-19 musí pro vstup do Francie předložit certifikát o prodělané nemoci Covid-19 s platností od 11. dne od pozitivního testu do maximálně 180 dnů od pozitivního testu.

Pro přístup ke službám: Certifikát o prodělání nemoci Covid-19 je platný 4 měsíce. Osoby, které prodělaly onemocnění Covid-19 po aplikaci dvou dávek základního očkování jsou považovány za přeočkované. 

Přeočkování třetí dávkou vakcíny je povinné od 18 let. Lhůta k přeočkování je max. 4 měsíce po aplikaci poslední základní dávky vakcíny (pokud nedošlo k onemocnění). Přeočkování se stává platným 7 dní po aplikaci poslední dávky. K přeočkování může dojít po 3 měsících po prodělané nemoci.


DĚTI

Vstup do země: Všechny osoby od 12let se musí prokázat buď negativním PCR testem (platný max.72h) nebo antigenním testem (platný max. 48h) nebo očkovacím průkazem nebo certifikátem o prodělání onemocnění.

Přístup ke službám:

Osoby mladší 12 let se nemusí prokazovat ani negativním testem ani očkovacím průkazem.

Osoby od 12 let do 15 let se prokazují buď negativním PCR/antigenním testem ne starším než 24h nebo očkovacím průkazem se dvěma očkovacími dávkami nebo prodělaným onemocněním. Pro tuto věkovou kategorii není třetí očkovací dávka povinná.

Osoby ve věkové kategorii 16-18 let se prokazují očkovacím průkazem se dvěma očkovacími dávkami nebo prodělaným onemocněním, testy nejsou dostačující. Pro tuto věkovou kategorii není třetí očkovací dávka povinná.

Osoby starší 18 let se prokazují očkovacím průkazem nebo prodělaným onemocněním. Přeočkování třetí dávkou vakcíny je povinné.


PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Příjezdový formulář vyplňují pouze cestující (i tranzitující) ze zemí mimo EU.  
Platí pro všechny osoby i děti.
 


PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Platí povinnost předkládat očkovací pas v kulturních a zábavních provozech, restauračních zařízení, sportovních zařízení a v dálkové dopravě (zábavní parky, památky, muzea, kina, divadla, kavárny, restaurace, obchodních centra, hotely, stadiony, sjezdovky, vlaky, dálkové autobusy). Tato povinnost se týká osob od 16 let.

Očkovací pas pro účely volnočasových aktivit a pohybu ve Francii je certifikát ve kterém je zaznamenáno provedení očkování (7 dní po vakcíně Pfizer, Moderna, AstraZeneca či 4 týdny po vakcíně Johnson & Johnson nebo 7 dní po první dávce vakcíny pokud osoba prodělala nemoc Covid-19) nebo prodělání nemoci covid-19 v posledních 4 měsících. Platí přeočkovací povinnost osob od 18 let. Lhůta k přeočkování je max. 4 měsíce po aplikaci poslední základní dávky vakcíny.

Přeočkování se stává platným 7 dní po aplikaci poslední dávky.

Povinnost nošení roušky v dopravě, v uzavřených prostorech a na trzích. Toto opatření se týká chodců, motocyklistů i uživatelů koloběžek, nikoli však automobilistů.

Na celém území platí pokyn k dodržování základních hygienických pravidel (rozestupy, mytí rukou, roušky, pravidelné větrání vnitřních prostor).

zdroj: Aktuální informace k cestování do/z Francie v souvislosti s koronavirem COVID 19 | Velvyslanectví České republiky v Paříži (mzv.cz)

Napsat komentář