aktuální podmínky cestování do Řecka

Řecko

Jaké jsou aktuální podmínky pro vstup do Řecka

aktualizováno 12.11.2022

Οd 1. 5. 2022 je zrušena povinnost prokazovat bezinfekčnost jak při vstupu do Řecka, tak při pobytu na jeho území. Není tedy třeba vyplňovat Příjezdový formulář ani předkládat doklad o bezinfekčnosti.

S ohledem na vysoký počet případů onemocnění Covid-19 doporučujeme návštěvníkům Řecka, aby ve vlastním zájmu dodržovali základní protiepidemická opatření, jako je hygiena rukou a rouška nejen tam, kde je povinná, ale také všude tam, kde je shromážděno více lidí. Upozorňujeme, že nejvyšší výskyty infekce jsou prokázány v Athénách a metropolitním regionu Attika a na turisty oblíbených ostrovech v Egejském a Jónském moři a na Krétě.  

Řecká vláda si však vyhrazuje právo podmínky vstupu do země a opatření upravit nebo změnit podle vývoje epidemické situace v Řecku nebo v zemích, odkud cestovatelé přijíždějí. Doporučujeme proto, aby cestovatelé nadále sledovali aktuální cestovní doporučení řecké vlády na oficiální platformě https://travel.gov.gr/, na portálu Athénského mezinárodního letiště https://www.aia.gr/traveler/travellers-info/faq-for-covid19/  nebo tyto webové stránky velvyslanectví a řídili se jimi. Cestovatelé si musí být vědomi toho, že stav globální pandemie nadále trvá, a pro pobyt v Řecku musí počítat se změnami epidemické situace a příslušných opatření, sledovat vývoj situace a být pro takové případy zajištěni buď ve smlouvě s cestovní kanceláří, cestovním pojištěním kryjícím uvedená rizika nebo vlastními finančními prostředky.

MZV současně důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.


VSTUP NA ÚZEMÍ ŘECKA

Není třeba vyplňovat Příjezdový formulář ani předkládat doklad o bezinfekčnosti.


PODMÍNKY V MÍSTĚ

Byla zrušena většina karanténních opatření. Pro vstup do prodejen, provozoven služeb, hotelů, veřejného stravování, organizovaných pláží, muzeí, kulturních, sportovních a dalších zařízení již není nutné předkládat doklad bezinfekčnosti, platí však některé hygienické protokoly upravující pravidla provozu, které je třeba respektovat. Doporučujeme proto informovat se v místě pobytu.

Na celém území Řecka nadále zůstává povinný respirátor třídy FFP2/KN95/N95, případně dvojitá chirurgická rouška, v prostředcích městské hromadné dopravy, kam je nástup bez respirátoru/dvojité roušky zakázán, v taxíku, ve vnitřních prostorách lodí, ve zdravotnických zařízeních všech typů a v lékárnách. Povinnost platí od 4 let. Porušení je pokutováno částkou 300 EUR.


POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

Pokud u občana či rezidenta ČR bude diagnostikována pozitivita na Covid-19, musí dbát instrukcí řeckých úřadů a na základě jejich rozhodnutí se podrobit izolaci nebo karanténě.

Izolace/Karanténa:

Pozitivně testované osoby jsou povinny nahlásit onemocnění ubytovacímu zařízení. Odpovědný lékař nebo zdravotník hotelu oznámí tuto skutečnost Organizaci veřejného zdraví (EODY ). Hotely by měly poskytnout karanténní pokoje pro pozitivní případy, u nichž je nutná izolace v souladu se stanoviskem lékaře, spolupracujícím s ubytovacím zařízením.

U asymptomatických pozitivních osob nebo s mírnými příznaky, které nevyžadují hospitalizaci, je doporučena izolace případu po dobu 5 dnů, která je zakončena bez dalšího testování.

Pokud je z jakéhokoli důvodu nutná přeprava pozitivních osob dopravními prostředky, je povinné použití roušky s vysokou ochranou (FFP2, KN 95).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Na rozdíl od minulých dvou let, kdy řecký stát poskytoval karanténní ubytování v hotelích zdarma, jsou všichni turisté od května 2022 povinni zařizovat si toto ubytování a uhradit za něj náklady již sami.

Testování:

PCR i antigenní testy provádí v Řecku celá řada autorizovaných laboratoří a lékáren. Pro použití v zahraničí je třeba se ujistit, že vydané písemné potvrzení v listinné nebo elektronické podobě bude v angličtině a bude obsahovat potřebné náležitosti. Upozorňujeme, že zejména u antigenních testů to nebývá vždy pravidlem.

Testovat se je možné na letištích v Athénách a v Soluni. Bližší informace:
→  Athens Medical Group IATRIKO
→  Informace Athénského mezinárodního letiště o cestování v podmínkách pandemie covid-19

Doporučujeme požádat o informace o možnostech testování v akreditovaných laboratořích v místě pobytu svoji CK, hotel nebo obecní úřad.

Jednorázové samotesty k rychlé detekci antigenu Sars-CoV-2 jsou běžně k dostání v lékárnách.

Léčba:

V případě vážného průběhu onemocnění může být nutná hospitalizace v nemocnici. Budou evidovány kontaktní údaje příbuzných pacienta pro případ, že pacient nebude schopen komunikovat nebo zemře, a bude třeba jeho předběžný souhlas s případným chirurgickým zákrokem.

Evropský průkaz zdravotního pojištění by měl krýt náklady na akutní zdravotní péči, nikoliv však nutně všechny náklady s případnou léčbou spojené. Důrazně se proto českým cestovatelům doporučuje uzavření takového cestovního pojištění, které by krylo všechny případné náklady s onemocněním Covid-19 spojené (prodloužení pobytu v případě onemocnění nebo karantény, náhradní doprava do ČR, repatriace do ČR v případě vážného zdravotního stavu, převoz ostatků v případě úmrtí), a také aby byli zajištěni dostatečnými vlastními finančními prostředky.

 


TRANZIT

Pro tranzit osobní dopravy platí stejná pravidla jako pro vstup do Řecka.

zdroj: Covid-19: Aktuální podmínky vstupu do země | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz)

Napsat komentář