Cestování na Slovensko aktuálně

Jak v této době cestovat na Slovensko ?

(aktualizováno 1.6.2021)

Při cestách z EU (tedy i ČR) na Slovensko od 31. 5. nemusí nově nastupovat do karantény a testovat se:

 • osoby, které byly očkovány proti COVID-19: 
  • v případě očkování mRNA vakcínou – např. BioNTech/Pfizer nebo Moderna – musí od 2. dávky uplynout min. 14 dní;
  • v případě očkování vektorovou vakcínou – např. AstraZeneca – musí od 1. dávky uplynout min. 28 dní;
  • v případě osob, které byly očkovány v intervalu 180 dnů od překonání onemocnění COVID-19, musí od první dávky uplynout min. 14 dní;
 • osoby, které v posledních 180 dnech překonaly onemocnění COVID-19;
 • osoby mladší 18 let

Cestování na Slovensko: Na Slovensku 15.5.2021 končí nouzový stav, podmínky vstupu nicméně zůstávají nezměněny.

Pro osoby přijíždějící na Slovensko z České republiky je povinná registrace prostřednictvím formuláře e-hranice (http://korona.gov.sk/ehranica),  domácí karanténa a PCR test.

Přeshraniční pracovníci, studenti, umělci aj. musí mít negativní test ne starší 7 dnů; použít lze antigenový i PCR test.

Úplná výjimka z povinnosti negativního testu platí i nadále pro tranzit či řidiče mezinárodní dopravy.   
 
Detaily zmíněného opatření vč. možných výjimek jsou specifikovány Vyhláškou Úřadu veřejného zdravotnictví Slovenské republiky ze dne 23.4.2021. 

Na Slovensku končí nouzový stav, platí nicméně mimořádná situace.  

Další opatření upravuje v jednotlivých okresech COVID automat. 

Jsou otevřené obchody i většina služeb (max. 1 osoba / 15m2 s negativním testem) a hotely (v pokoji max. 2 osoby nebo osoby ze společné domácnosti, povinný je negativní test).

Respirátory se povinně nosí ve všech interiérech. V exteriérech jsou respirátory / roušky povinné v případech, kdy je vzdálenost od cizí osoby menší než 5 metrů.

Interiéry restaurací jsou zavřené, jídlo a nápoje je možné podávat pouze v exteriérových částech provozoven. 


 

VSTUP NA ÚZEMÍ SLOVENSKA A TRANZIT PŘES SLOVENSKO

Při příjezdu na Slovensko z  České republiky platí povinnost zaregistrovat se na stránkách https://korona.gov.sk/ehranica/, zůstat v domácí izolaci a nejdříve 8. den se nechat otestovat. Izolace končí obdržením negativního výsledku PCR testu, nebo 14. dnem při bezpříznakovém průběhu.

Přesné znění všech výjimek lze nalézt v příslušné vyhlášce ÚVZ SR č. 195 ze dne 23.4.2021 – celé znění  zde. Uvádíme přehled nejdůležitějších výjimek:

UBYTOVÁNÍ SLOVENSKO

Zcela bez testu, registrace či karantény mohou z České republiky přicestovat na Slovensko následující osoby:

 • členové posádky nákladní, autobusové a železniční dopravy
 • tranzit osob a jejich rodinných příslušníků přes území Slovenska do země, v níž mají uděleno povolení k pobytu nebo jejímiž jsou občany; tranzit znamená průjezd ne delší než 8 hodin bez zastavení s výjimkou čerpání pohonných hmot; tato výjimka platí i při změně dopravního prostředku (např. pro příjezd po zemi na mezinárodní letiště a následný odlet z něj);
 • tranzit občanů EU a jejich rodinných příslušníků do jiných zemí EU;
 • osoby přijíždějící za účelem neodkladné diagnostiky či léčby na dobu nepřekračující 12 hodin (v případě delší návštěvy za tímto účelem je třeba mít souhlas Ministerstva zdravotnictví SR http://cestujem.standardnepostupy.sk/);
 • osoby přijíždějící za účelem výkonu soudního rozhodnutí ve věci střídavé péče rodičů o nezletilé děti nebo styku s dítětem;

 

Pouze s negativním antigenovým testem ne starším 48 hodin nebo PCR testem ne starším 72 hodin: osoby přijíždějící za účelem uzavření manželství nebo za účelem účasti na pohřbu blízké osoby. 

 

Pouze s negativním antigenovým nebo PCR testem ne starším 7 dnů, tj. bez povinnosti registrace či karantény, mohou z ČR na Slovensko přicestovat následující osoby:

 • přeshraniční pracovníci s trvalým nebo přechodným pobytem na Slovensku a místem výkonu práce v ČR;
 • přeshraniční pracovníci s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR do 100 km od hraničního přechodu na Slovensko a místem výkonu práce na Slovensku do 100 km od hraničního přechodu, měřeno trasou po pozemní komunikaci; 
 • osoby s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu v České republice, kteří na území Slovenska studují nebo jedou vykonat přijímací zkoušky ke studiu;
 • osoby s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu v České republice, které přijíždějí na Slovensko z důvodu neodkladné péče o blízké rodinné příslušníky (nutno doložit potvrzením ošetřujícího lékaře);
 • osoby s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu v České republice, které na území Slovenska obhospodařují pozemky ve vzdálenosti max. 10 km od státní hranice;
 • osoby přijíždějící z České republiky za účelem výroby audiovizuálního díla, podání uměleckého výkonu či realizace uměleckého díla;
 • vrcholoví sportovci a jejich týmy přijíždějící z České republiky za účelem účasti v soutěžích TIPOS, ICE HOCKEY LEAGUE, MOL Liga aj.

 

S povinností testu z ČR (antigenový ne starší 42 hodin, PCR ne starší 72 hodin), registrace a nástupu karantény, nicméně s možností absolvovat další PCR test ihned po příjezdu na Slovensko a tím karanténu zkrátit (tj. nečekat 8 dnů v karanténě na PCR test):

 • pracovní / služební cesty na Slovensko (přeshraniční pracovníci s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR a místem výkonu práce kdekoli na území Slovenska) – místo výkonu práce na Slovensku je třeba doložit formulářem v příloze č.1 Vyhlášky 195);
 • osoby s povolením k pobytu v EU/EHS+UK, které byly očkovány proti COVID-19 (v případě očkování mRNA vakcínou – např. BioNTech/Pfizer nebo Moderna – musí od 2. dávky uplynout min. 14 dní; v případě očkování vektorovou vakcínou – např. AstraZeneca – musí od 1. dávky uplynout min. 4 týdny);
 • osoby s potvrzením o překonání onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech.

 

echny tyto výjimky je nutno při namátkové kontrole doložit odpovídajícími doklady. Před využitím výjimky doporučujeme důkladně prostudovat výše uvedenou Vyhlášku ÚVZ SR!

Doporučujeme se před cestou na Slovensko seznámit s informacemi o aktuálně platných opatřeních na území Slovenské republiky, která  jsou přehledně  zveřejněna na webových stránkách  Ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky a rovněž na stránkách Karanténne opatrenia a cestovanie.

 

 

DOPRAVA

Hraniční přechody mezi ČR a SR jsou otevřené. Hromadná doprava na území Slovenska funguje ve standardním režimu, pro její využití je nutné mít negativní PCR nebo antigenový test ne starší 7 dnů a použít respirátor minimálně FFP2.

 

OPATŘENÍ NA SLOVENSKU

Omezení pohybu na Slovensku:

Na Slovensku platí tzv. COVID automat, který dělí slovenské okresy do čtyř stupňů v závislosti na epidemiologické situaci. Pro tyto čtyři stupně jsou stanovena různá omezení volného pohybu. Dle účelu jsou některé cesty možné bez testu (nákup potravin, testování apod.), jiné cesty jsou možné jen s testem ne starším 7, resp. 14 či 21 dnů (např. cesta do zaměstnání, na poštu apod.). 

Podrobná aktuální pravidla pro jednotlivé okresy lze nalézt v systému COVID automat na odkazu zde.

Bez testů se mohou pohybovat osoby, které v posledních 3 měsících překonaly onemocnění COVID-19 nebo byly před více než 14 dny očkovány druhou dávkou mRNA vakcíny na COVID-19, příp. před více než 4 týdny první dávkou vektorové vakcíny.

Pro využití hromadné dopravy je potřeba negativní test (stáří testu dle systému COVID automat) či očkování.

Ve všech interiérech s výjimkou domácnosti je povinné nosit respirátor FFP2. V exteriérech je povinné nosit alespoň roušku, bez roušky je možné se pohybovat pouze tehdy, pokud vzdálenost od ostatních osob (z jiné domácnosti) je větší než 5m.

Na Slovensku je omezen volný pohyb. Po příjezdu z ČR na Slovensko je až na výjimky povinná karanténa.

Od středy 17. února 2021 je pro osoby přijíždějící na Slovensko z České republiky povinná registrace prostřednictvím formuláře e-hranice (http://korona.gov.sk/ehranica),  domácí karanténa a PCR test.

Přeshraniční pracovníci, studenti, umělci aj. musí mít negativní test ne starší 7 dnů; použít lze antigenový i PCR test.

Úplná výjimka z povinnosti negativního testu platí i nadále pro tranzit či řidiče mezinárodní dopravy.   
 
Detaily zmíněného opatření vč. možných výjimek jsou specifikovány Vyhláškou Úřadu veřejného zdravotnictví Slovenské republiky ze dne 19.3.2021 (Vyhláškou ze dne 15.4. s platností od 19.4.2021). 
 

 Další opatření:

Platí zákaz vycházení v době od 20:00 do 01:00.
Použití hromadné dopravy a vstup do vnějších i vnitřních prostor zařízení je možný pouze s PCR nebo antigenovým testem ne starším 7 dnů a s respirátorem.

Otevírací doba pro seniory – senioři mají v pracovních dnech vyhrazeny hodiny pro nákup v obchodech s potravinami a v drogeriích od 9:00 do 11:00 hod.
 
Roušky se povinně nosí v intravilánu obcí a měst. V extravilánu obce či města nejsou povinné, např. v přírodě, pokud se jedná o členy společné domácnosti nebo pokud je vzdálenost od cizí osoby alespoň 5 metrů.

Restaurace jsou zavřené, jídlo vydávají pouze přes okénko nebo prostřednictvím donáškové služby.
 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČR A NÁVRAT DO ČR

Vláda ČR v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvilosti s prokázáním výskytu koronaviru na území ČR nouzový stav na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021. Vycestování z ČR (mimo nezbytné, naléhavé a neodkladné cesty) je zakázáno do 11 zemí světa s extrémním rizikem nákazy COVID-19 způsobeného novými mutacemi koronaviru SARS-CoV-2 dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Pro návrat českých občanů do ČR platí pravidla stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví, jejichž výklad přinášíme pro všechny kategorie rizikových zemí v článku Rozcestník na webových stránkách MZV ČR.

2. VSTUP NA ÚZEMÍ SLOVENSKA A TRANZIT PŘES SLOVENSKO

Při příjezdu na Slovensko z  České republiky platí povinnost zaregistrovat se na stránkách https://korona.gov.sk/ehranica/, zůstat v domácí izolaci a nejdříve 8. den se nechat otestovat. Izolace končí obdržením negativního výsledku PCR testu, nebo 14. dnem při bezpříznakovém průběhu. 

Zcela bez testu, registrace či karantény mohou z České republiky přicestovat na Slovensko následující osoby:

 • členové posádky nákladní, autobusové a železniční dopravy
 • tranzit osob a jejich rodinných příslušníků přes území Slovenska do země, v níž mají uděleno povolení k pobytu nebo jejímiž jsou občany; tranzit znamená průjezd ne delší než 8 hodin bez zastavení s výjimkou čerpání pohonných hmot; tato výjimka platí i při změně dopravního prostředku (např. pro příjezd po zemi na mezinárodní letiště a následný odlet z něj)
 • osoby přijíždějící za účelem výkonu soudního rozhodnutí ve věci střídavé péče rodičů o nezletilé děti nebo styku s dítětem
 • zaměstnanci provozovatelů prvků kritické infrastruktury v odvětví energetiky a průmyslu (se souhlasem Ministerstva hospodářství SR nebo Ministerstva dopravy SR) 

 

(Od 19.4.2021: Pouze s negativním antigenovým testem ne starším 48 hodin nebo PCR testem ne starším 72 hodin: osoby přijíždějící za účelem uzavření manželství nebo za účelem účasti na pohřbu blízké osoby) 

 

Pouze s negativním antigenovým nebo PCR testem ne starším 7 dnů, tj. bez povinnosti registrace či karantény, mohou z ČR na Slovensko přicestovat následující osoby:

 • přeshraniční pracovníci s trvalým nebo přechodným pobytem na Slovensku a místem výkonu práce v ČR
 • přeshraniční pracovníci s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR do 30 km od hraničního přechodu na Slovensko a místem výkonu práce na Slovensku do 30 km od hraničního přechodu
 • osoby s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu v České republice, kteří na území Slovenska studují nebo jedou vykonat přijímací zkoušky ke studiu
 • osoby s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu v České republice, které přijíždějí na Slovensko z důvodu neodkladné péče o blízké rodinné příslušníky
 • osoby s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu v České republice, které na území Slovenska obhospodařují pozemky ve vzdálenosti max. 10 km od státní hranice
 • osoby přijíždějící z České republiky za účelem výroby audiovizuálního díla, podání uměleckého výkonu či realizace uměleckého díla
 • vrcholoví sportovci a jejich týmy přijíždějící z České republiky za účelem účasti v soutěžích TIPOS, ICE HOCKEY LEAGUE, MOL Liga aj.

 

S povinností testu z ČR (antigenový ne starší 42 hodin, PCR ne starší 72 hodin), registrace a nástupu karantény, nicméně s možností absolvovat další PCR test ihned po příjezdu na Slovensko a tím karanténu zkrátit (tj. nečekat 8 dnů v karanténě na PCR test):

 • přeshraniční pracovníci s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR a místem výkonu práce kdekoli na území Slovenska
 • (od 19.4.2021: osoby s povolením k pobytu v EU/EHS+UK, které byly očkovány proti COVID-19; v případě očkování mRNA vakcínou – např. BioNTech/Pfizer nebo Moderna – musí od 2. dávky uplynout min. 14 dní; v případě očkování vektorovou vakcínou – např. AstraZeneca – musí od 1. dávky uplynout min. 4 týdny)
 • (Od 19.4.2021: osoby s potvrzením o překonání onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech)

 

 3. DOPRAVA

Hraniční přechody mezi ČR a SR jsou otevřené. Hromadná doprava na území Slovenska funguje ve standardním režimu, pro její využití je nutné mít negativní PCR nebo antigenový test ne starší 7 dnů a použít respirátor minimálně FFP2.

 

4. OPATŘENÍ NA SLOVENSKU

Omezení pohybu na Slovensku:

Platí noční zákaz vycházení v době od 20:00 do 01:00.

Na Slovensku platí tzv. COVID automat, který dělí slovenské okresy do čtyř stupňů v závislosti na epidemiologické situaci. Pro tyto čtyři stupně jsou stanovena různá omezení volného pohybu. Dle účelu jsou některé cesty možné bez testu (nákup potravin, testování apod.), jiné cesty jsou možné jen s testem ne starším 7, resp. 14 či 21 dnů (např. cesta do zaměstnání, na poštu apod.). Podrobná pravidla pro různé stupně v COVID automatu lze nalézt zde. 

Bez testů se mohou pohybovat osoby, které v posledních 3 měsících překonaly onemocnění COVID-19 nebo byly před více než 14 dny očkovány druhou dávkou vakcíny na COVID-19.

Pro využití hromadné dopravy je potřeba negativní test ne starší 7 dnů.

Při cestě do zaměstnání je potřeba potvrzení zaměstnavatele o místě a výkonu práce.

Ve všech interiérech s výjimkou domácnosti je povinné nosit respirátor FFP2, v exteriérech alespoň roušku..

zdroj:COVID 19 Rozcestník – aktuální informace k cestám do zahraničí | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz)

 

Napsat komentář