Aktuální podmínky pro cestování do USA

Jaké jsou podmínky vstupu při cestě do USA

(aktualizace 19.4.2023)

Občané ČR mohou nyní cestovat do USA přímo ze zemí schengenského prostoru, ale jen v případě, že jsou plně očkováni. Tím se rozumí mít ukončené očkování tzn. první i druhou dávku. 
 Děti do 18 let být očkováni nemusí.

S účinností od neděle 12. června 2022 byla zrušena obecná povinnost mít při leteckých cestách do USA negativní test na COVID-19.

Test je ovšem i nadále doporučený. Americká federální hygienická správa CDC každému doporučuje absolvovat test co nejblíže k času odletu (nejdéle tři dny předem).

Zrušení povinnosti mít negativní test proto nelze vykládat tak, že očkovaný cestovatel má ve všech případech automaticky právo cestovat.

Povinnost být plně očkován zůstává plně v platnosti!

Prověřte si rovněž předem, jaké podmínky uplatňuje stát tranzitu a letecká společnost, se kterou budete cestovat.

Seznamte se též z obecnými podmínkami vstupu a pobytu na území USA na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. Zde naleznete informace o potřebných dokladech, režimu vstupu i o bezpečnostní situaci.
  

Zde se uvádí, že k přicestování do USA je nezbytné splnit tři podmínky:

  • Mít doklad o provedeném očkování.
  • Poskytnout letecké společnosti kvůli případnému trasování kontaktní údaje během pobytu v USA, jejich rozsah je uveden ZDE
  • Mít potřebné cestovní doklady (cestovní pas, vízum, ESTA)  

Informace na webu našeho velvyslanectví o podmínkách cestování do USA jsou proto určeny k základní orientaci v této problematice. Velvyslanectví není oprávněno potvrzovat, zda cestující splňuje podmínky ke vstupu na území USA ani zda jeho doklady jsou dostatečné.

V případě nejasností proto doporučujeme kontaktovat zejména leteckou společnost, se kterou budete cestovat. Splnění podmínek totiž kontroluje personál letecké společnosti, a to nejen před nástupem do letadla směřujícího do USA, ale zpravidla již při prvním odbavení na letišti.

Zejména dbejte, aby Váš digitální certifikát EU COVID byl platný po celou dobu pobytu v USA a platil až do předpokládaného návratu do ČR. Jestliže Váš digitální certifikát EU COVID již nebude platný, nelze zaručit, že Vaše odbavení na letištích proběhne hladce.

Dbejte též, aby Vaše cestovní pojištění zahrnovalo i krytí v případě onemocnění způsobené koronavirem.

Všem cestovatelům doporučujeme před odjezdem do zahraničí registraci v aplikaci DROZD.

 

VSTUP NA ÚZEMÍ USA

 

OČKOVANÉ OSOBY
 

Dne 25. října 2021 podepsal prezident USA J. Biden prohlášení s názvem A Proclamation on Advancing the Safe Resumption of Global Travel During the COVID-⁠19 Pandemic.

Prohlášení se vztahuje na cizince, kteří přilétají do USA letecky za účelem přechodného pobytu.

Cizinci, kteří nejsou plně očkováni, mají vstup do USA zakázán.

Očkování nemusí mít děti do 18 let věku.

Na portálu CDC se uvádí, že pro přicestování jsou uznávány vakcíny schválené americkou lékovou agenturou FDA a dále též vakcíny schválené k nouzovému použití Světovou zdravotnickou Organizací (WHO).

Seznam všech vakcín uznávaných pro přílet do USA je uveden na portálu CDC v článku Requirement for Proof of COVID-19 Vaccination for Air Passengers. V tomto článku je též uvedena definice plně očkované osoby.

Všechny vakcíny schválené k použití v České republice by tedy měly být pro přicestování do USA dostatečné.

Potvrzení o očkování může mít listinnou či digitální podobu. V citovaném článku se též výslovně udává, že jsou uznávány Digitální certifikáty EU COVID.

V článku se též uvádí, že je vhodné mít i doporučenou posilující dávku. Posilující dávka ovšem prozatím není formální podmínkou pro přílet do USA. Prostudujte si proto článek Travel to and from the United States.

Potvrzení o prodělaném onemocnění očkování nenahrazuje!
 

TESTOVANÉ OSOBY
 

V již zmíněném článku CDC s názvem Travel to and from the United States se uvádí, že test je doporučený. Test by se měl absolvovat co nejblíže k času odletu (nejdéle tři dny předem).

Pokud si je tedy cestující vědom, že by během dlouhého letu mohl z nějakého důvodu jiné cestující nakazit, a přesto bez testu cestuje, může nést i soudní odpovědnost za případné následky. Odpovědnost za rozhodnutí, zda test podstoupit, je tak přenesena na cestujícího.

Pokud máte plné očkování, ale nemáte doporučenou posilující dávku, je též ve Vašem zájmu test před odletem do USA mít. Potvrzení o prodělaném onemocnění dříve nahrazovalo test, nikoliv očkování.

Pokud jde o cestování, v USA se nerozlišují RT-PCR a antigenní testy. Obecně se používá anglický výraz „viral test„.

Pokud nebudete mít čas získat laboratorní potvrzení o negativním testu, udělejte si sami doma alespoň rychlý antigenní test, který lze zakoupit v lékárně.

Odběrová místa COVID-19 v ČR

 

OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Pokud jste v posledních 90 dnech covid prodělali, vezměte si příslušné potvrzení s sebou.

 

DĚTI
 

Očkování nemusí mít děti do 18 let věku.

Povinnosti neočkovaných dětí ve věku od 2 do 17 let jsou uvedeny v části FREQUENTED ASKED QUESTIONS – OVERWIEW v článku na portálu CDC Requirement for Proof of COVID-19 Vaccination for Air Passengers.

 


Odpovědi na často kladené otázky k problematice očkování a testování

Rozcestník informací k cestování na portálu CDC
 


PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Vstupy a výstupy cizinců jsou standardně registrovány prostřednictvím formuláře I-94.

Pokud cestujete letecky, nemusíte se o jeho vyplnění vůbec starat, neboť splnění této povinnosti automaticky zajišťuje letecká společnost.

Pokud budete cestovat vozidlem z Kanady či Mexika, seznamte se s následující kapitolou s názvem PŘEKRAČOVÁNÍ POZEMNÍCH HRANIC S KANADOU A MEXIKEM.
 


Kontrolu shora uvedených dokladů provádí letecká společnost, a to nejen před nástupem do letadla směřujícího do USA, ale zpravidla již při prvním odbavení na letišti. Pozorně se proto předem seznamte s pokyny všech leteckých společností, se kterými budete cestovat, a poskytněte jim předepsané informace.

Zejména v zemích mimo Evropskou unii se s dotazy na to, jaké certifikáty o očkování a provedeném testu vydané v dané zemi budou uznávány a které instituce v těchto zemích jsou oprávněny je vydávat, je nutné se obracet na leteckou společnost, neboť ta bude provádět jejich kontrolu.

 


 

PŘEKRAČOVÁNÍ POZEMNÍCH HRANIC S KANADOU A MEXIKEM

Do USA lze z Kanady i Mexika přicestovat letecky v rámci bezvízového programu USA, tedy na základě elektronického schválení cesty (ESTA).

Od 8. listopadu 2021 mohou plně očkované osoby překračovat též pozemní hranice, a to i za účelem turistiky.

Od 1. října 2022 je ovšem i v tomto případě ESTA nezbytná!

 

 

Dne 29. listopadu 2021 nabylo účinnosti prohlášení prezidenta USA, podle něhož mají do USA zakázán vstup cizinci, kteří v posledních 14 dnech pobývali na území některých afrických zemí. Jedná se o tyto státy: Botswana, Jihoafrická republika, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibie, Svazijsko, Zimbabwe.
 PODMÍNKY PO PŘÍLETU DO USA

Po příletu do USA by i plně očkované osoby měly podstoupit další test, a to mezi 3. a 5. dnem po příletu.

Odběrová místa v USA. Kde mohu v USA získat test?

V USA se doporučuje nošení ochrany dýchacích cest ve všech veřejných dopravních prostředcích a na letištích, nádražích a zastávkách.

Pokud hodláte cestovat mezi jednotlivými státy v USA, prostudujete si článek Domestic Travel During the COVID-19 Pandemic na portálu CDC.

V jednotlivých státech USA mohou platit pravidla odlišná. Příslušné informace jsou zveřejněny na webové stránce vlády příslušného státu, kterou naleznete na portálu USA.gov (odkaz Governor). Další užitečný rozcestník naleznete i na portálu CDC v článku Health Department Directories.

  

POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM V USA

V případě nákazy nebo v případě, že pociťujete její příznaky, postupujte dle návodu na portálu CDC s názvem What to Do If You Are Sick

V takovém případě je v první řadě nezbytné se izolovat a co nejdříve telefonicky informovat Vašeho praktického lékaře či nejbližší zdravotnické zařízení.

Prostudujte si též samostatný článek s názvem COVID-19: ZDRAVOTNÍ PÉČE V USA.

V případě závažného zhoršení zdravotního stavu volejte nouzovou linku 911.
 TRANZIT

Dle americké praxe je i pouhý letecký tranzit přes mezinárodní letiště v USA, při kterém cestující neopustí prostor letiště, vždy považován za vstup na území USA.

Občan ČR tak musí splnit všechny shora uvedené podmínky a musí tedy vždy též mít i ESTU nebo platné vízum (vízum typu C). Při vyplňování žádosti o ESTU uveďte do kolonky adresa v USA „IN TRANSIT“ – viz návod v kapitole Who Needs to Apply for ESTA – ZDE.

Dbejte ovšem také, aby byl Váš očkovací certifikát platný i při návratu do ČR přes USA. Jestliže Váš certifikát nebude v ČR již platný, nelze zaručit, že Vám bude nástup do letadla při zpáteční cestě umožněn.

 

před cestou si ověřte aktuální informace zde: MZV

zdroj: MZV

Napsat komentář